Obraćanje muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića na Naučnoj konferenciji: Alimi Srebrenice i njihova uloga u duhovnom i društvenom životu Bošnjaka


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Hvala Allahu Uzvišenom i Sveznajućem, Koji sve stvara i upućuje, poučava i oplemenjuje.

Neka je mir i spas na Muhammeda, alejhisselam, poslanika vjere, znanja i mudrosti.

Poštovani direktore Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta dr. Hodžiću, cijenjeni direktori naših instituta dr. Sulejmanoviću i dr. Dautoviću, cijenjeni Damir-ef. Peštaliću, dragi gosti i prijatelji, uvaženi sudionici ovog naučnog skupa, es-selamu alejkum i neka je Božije zadovoljstvo sa svima nama.

Dozvolite mi da vam prenesem srdačne selame i zahvalnost poštovanog reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića, pokrovitelja ove naučne konferencije, u vezi s naporima koje ste uložili u njezinom pripremanju i organiziranju, kao i na predstojećim cijenjenim izlaganjima koja ćemo pomno pratiti.

Na samom početku želim naglasiti da je veoma značajno što se današnji razgovor eminentnih naučnika o temi Alimi Srebrenice i njihova uloga u duhovnom i društvenom životu Bošnjaka odvija povodom obilježavanja 26. godišnjice Genocida nad muslimanima Bošnjacima i obavljanja dženaza-namaza šehidima Srebrenice. Ostvaruje se zahvaljujući opredijeljenosti i zalaganju naših institucija nauke, Instituta za društvena i religijska istraživanja i Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, podržanih od Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice. Svu neophodnu pomoć u organiziranju konferencije pružili su Medžlis Islamske zajednice Srebrenica i Muftijstvo tuzlansko.

Imajući u vidu program Konferencije, te stručnu i naučnu spremnost njezinih učesnika, za očekivati je da će, legitimnom naučnom metodologijom i prvi put cjelovito, biti predstavljeni alimi Srebrenice koji su u različitim, najčešće turbulentnim historijskim i društveno-političkim okolnostima, od vremena Srebreničkog kadiluka pa do Agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, imali veoma zapažene uloge u imamskoj službi, nauci, vođenju Zajednice, ali i u drugim sferama društvenog života Bošnjaka. S obzirom na vrijeme održavanja, ovaj naučni skup predstavlja vrijedan doprinos memorizaciji Genocida, a posebno s toga što je predviđeno predstavljanje imama šehida Genocida nad Bošnjacima međunarodno zaštićene zone Srebrenica u kojoj su oni, suočeni s teškim i neizvjesnim prilikama, u našem narodu obavili iznimno značajnu ulogu.

S tim u vezi je važno i planirano podsjećanje na šehida Mehmed-ef. Hafizovića, alima i šejha porijeklom iz Srebrenice, čija je imamska uloga i misija na planu duhovnog uzdizanja muslimana imala veliki značaj za vrijeme u kojem je živio. Svoj život je položio u odbrani  domovine od Agresije. Dobitnik je jednog od najviših ratnih priznanja Zlatni ljiljan.

Naši cijenjeni znanstvenici će nas danas također šire upoznati da su još od osmanskog perioda u Srebrenici djelovali alimi koji su se školovali u prestižnim medresama i na visokim školama Osmanske imperije. Postavaljani su za imame, kadije, muderrise, u Srebrenici i u drugim područjima Bosne i Hercegovine. Posebno će biti osvijetljena uloga alima iz porodica Đozić i Hasanović, znamenitih po višestoljetnoj tradiciji islamske učenosti i imamskog poziva.

Srebrenica je iznjedrila i alime novijeg vremena kojima, u redovima bosanske uleme, pripada visoko mjesto. Srebreničanin dr. Ahmed-ef. Smajlović ima nemjerljive zasluge za razvoj Islamske zajednice sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. O njegovom, kao i doprinosima dr. Ibrahim-ef. Džananovića i dr. Mesud-ef. Hafizovića izučavanju islamskih nauka i podizanju novih generacija uleme koja danas djeluje u Bosni i Hercegovini, slušat ćemo i ovom prilikom, siguran sam, veoma zanimljiva i korisna izlaganja.

Poštovani sudionici naučnog skupa, dozvolite mi da nas nakratko vratim riječima alimi Srebrenice, iz kojih su se izvodili motivi za sve današnje naučne sadržaje. O vrijednosti znanja (‘ilma), pa otuda i znalaca (alima), posvjedočeno je izrijekom u kur'anskom i hadiskom tekstu. Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje (El-Mudžadele, 11.), stoji u Kur'anu časnom, te da se Allaha boje od robova Njegovih učeni (Fatir, 28.). Prema riječima Muhammeda, alejhisselam: Misiju Allahovih vjerovjesnika nastavili su učeni (ulema/alimi). Učeni odnosno alimi se u drugoj Poslanikovoj, alejhisselam, predaji uspoređuju sa zvijezdama jer oni ljudima osvjetljavaju staze istine.

Na pitanje ko je alim, Nerkez Smailagić je, naprimjer, kazao da je to osoba koja posjeduje znanje odnosno učenost u najširem smislu i u visokom stepenu. U bosanskoj tradiciji se pojam alim odnosi na vjerskog učenjaka – imama, muallima, muderrisa – koji u narodu uživa status poštovane ličnosti.

O mjestu i ulozi znanja i znalaca (alima) i u našoj vjerskoj literaturi napisane su vrijedne studije, te nam nije namjera da se ovdje upuštamo u širu elaboraciju njihovog značenja. Ovih nekoliko refleksija uz pojam alim navodim više zbog namjere da obrazložim i s vama podijelim vlastitu recepciju njegovog značenja u sintagmi alimi Srebrenice koja me se tokom proteklih razgovora dojmila nekom posebnom semantikom, slojevitim značenjem.

Naime, od prvog razgovora u vezi s današnjim naučnim skupom koji je inicirao direktor Instituta dr. Šefko-ef. Sulejmanović, sintagma alimi Srebrenice me dodatno podstakla na razmišljanje i o njezinom metaforičkom smislu i značenju iz kojeg se sintetički (iz oba pojma) neodvojivo i duboko može iščitavati i razaznavati jedna velika ljudska misija ostvarivana u mjestu i vremenima svekolikih sudbinskih prelamanja. Posebnu težinu ima činjenica da je takava uloga alima Srebrenice, čijoj plejadi jednako pripadaju oni koji su u ovom gradu rođeni kao i oni koji su u njega došli i istakli se svojom predanom misijom, važna danas kao i u prošlosti. Jer, iako će u izlaganjima tokom naučne konferencije biti rasvjetljavana i reafirmirana djela alima Srebrenice iz ranijih perioda, naša zajednička nakana je da nas takva podsjećanja, ali i nova saznanja, ojačaju u sadašnjosti i za budućnost. A, s druge strane, uvjeren sam da srebrenički imami u ovom vremenu, predvođeni Damir-ef. Peštalićem, predano i odgovorno potvrđuju vrijedno djelo svojih prethodnika alima Srebrenice. Njihovu ulogu, želim to ovom prilikom istaći, vidim paradigmatičnom za djelovanje svih naših podrinjskih imama.

Rasvjetljavanje uloge alima Srebrenice u duhovnom i društvenom životu Bošnjaka, a što je cilj ove naučne konferencije, jeste istovremeno i odavanje priznanja svima njima ali i ispunjavanje dijela našeg trajnog duga prema Bošnjacima u Srebrenici.

Još jedanput se zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u poslovima pripremanja ovog eminentnog naučnog skupa. Posebnu zahvalnost upućujemo Institutu za društvena i religijska istraživanja, na čelu s dr. Šefkom-ef. Sulejmanovićem.

Molim Allaha, dželle šanuhu, da nas obaspe Svojim blagoslovima.

Svim učesnicima želim uspjeh u radu ove konferencije.


Srebrenica, 6. juli 2021. godine/

26. zul-ka'de 1442. godine po Hidžri