Akcija pod nazivom „Otvorimo hiljade vrata“, koju Muftijstvo tuzlansko organizuje u saradnji sa svim medžlisima sa svoga područja, organizovana je i ove godine.

Akcija se realizuje u predramazanskim i ramazanskim danima, a podrazumijeva prikupljanje i podjelu pomoći i hedija u svim džematima Muftiluka tuzlanskog. Cjelokupna aktivnost se realizirala na nivou džemata, uključujući prikupljanje namirnica, njihovo pakovanje i podjelu. Vrste namirnica koje su prikupljane, kao i način najave, promoviranja i organizirananja prikupljanja, odvijaju se u skladu sa specifičnostima i mogućnostima svakog džemata. U okviru akcije, u nekim džematima se pripremaju i iftari i dostavljaju na kućnu adresu.

Specifičnost ove akcije se ogledala u činjenici da se obavezno organizira posjeta na kućni prag i razgovor sa porodicama šehida, ratnih vojnih invalida, zlatnih ljiljana, porodicama djece s posebnim potrebama, porodicama slabijeg imovinskog stanja, te bolesnim, iznemoglim i starijim džematlijama.

U realizaciji akcije, pored imama i članova džematskih odbora, učestvuju koordinatori za društvenu brigu, koordinatori Mreže mladih, koordinatorice za brak i porodicu i volonteri, a realizaciju akcije prati koordinator za društvenu brigu Muftijstva tuzlanskog.

Ovog i prošlog ramazana akcija je realizovana uz poštivanje mjera zaštite zdravlja ljudi.