Na prijedlog vjeroučiteljica Mubere Ibreljić i Amra Bilajac – Aucar, Muftijstvo tuzlansko je osiguralo 30 primjeraka Kur'ana s prevodom za učenike III – 12 razreda JU MSŠ “Hasan Kikić” u Gradačcu kao najaktivnijeg odjeljenja u vannastavnim aktivnostima predmeta islamska vjeronauka za školsku 2021/2022. godinu.

Vjeroučiteljice ističu da su učenici među brojnim aktivnostima svoj doprinos dali pri obilježavanju dana rođenja Muhammeda, a.s., organiziranju iftara na Kuli, obilježavanju Dana bijelih traka, učešću na takmičenjima islamske vjeronauke, pohađanju dodatne nastave i sekcije, učešću u raznim humanitarnim akcijama…