U programu Radija BIR emitovana je emisija Naš duhovni odgoj u kojoj su predstavljene teme o čovjekovoj duhovnoj izgradnji. O ovim temama su govorili profesorice i profesori Behram-begove medrese.

1. Univerzalnost islama (dr. Mensur Husić)

2. Veza između imana i islama (dr. Sead Seljubac)

3. Ilm, znanje (mr. Ahmed-ef. Hatunić)

4. Donošenje salavata na Muhammeda, s.a.v.s. (hafiz Edin Dedić)

5. Mevludski znaci naše vjere (prof. Azra Fazlović)

6. Muhammed, a.s., naš uzor u lijepom ponašanju (hafiz Nedžad Vehabović)

7. Ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s. (prof. Merzija Kasumović)

8. Savjetovanje (prof. Fadil Alić)

9. Ko su iskreni vjernici? (prof. Halil Mehanović)

10. Čistoća duše i srca (hafiz Amir Hodžić)

11. Okupljanje radi znanja (prof. Emina Hatunić)

12. Poštovanje prema drugim ljudima (prof. Edina Tokić)

13. Skrušenost (dr. Sead Seljubac)

14. Zikr (hafiz Nedžad Vehabović)

15. Riječi La ilahe ilallah (hafiz Edin Dedić)

16. Takvaluk (dr. Mensur Husić)

17. Sabur (prof. Azra Fazlović)

18. Iskrenost (prof. Merzija Kasumović)

19. Dužnosti prema Allahu dž.š., drugima i sebi (prof. Halil Mehanović)

20. Nada (hafiz Amir Hodžić)

21. Emanet (prof. Fadil Alić)

22. Kultura ishrane (prof. Edina Tokić)

23. Skromnost (prof. Emina Hatunić)

24. Učenje Kur'ana i razmišljanje (hafiz Nedžad Vehabović)

25. Imansko bratstvo (dr. Sead Seljubac)

26. Zuhd, odricanje (dr. Mensur Husić)

27. Vrste zuhda (dr. Mensur Husić)

28. Ljubav prema roditeljima, ummetu i domovini (prof. Halil Mehanović)

29. Dova u ramazanu (prof. Azra Fazlović)

30. Dobročinstvo (prof. Edina Tokić)

31. Odnos učitelja prema učeniku (prof. Merzija Kasumović)

32. Kur'an je najvažnija knjiga u životu muslimana (prof. Emina Hatunić)

33. Dova (prof. Edina Tokić)

34. Zadovoljstvo (hafiz Amir Hodžić)

35. Zahvalnost (hafiz Edin Dedić)

36. Odgoj jezika (hafiz Nedžad Vehabović)

37. Naš duhovni odgoj – Hidžra (dr. Sead-ef. Seljubac)

38. Naš duhovni odgoj – Bolest i posjeta bolesniku (prof. Halil Mehanović)

39. Naš duhovni odgoj – Adabi tokom učenja Kur'ana (hafiz Asmir Imamović)

40. Naš duhovni odgoj – Nafaka (hafiz Edin-ef. Peštalić)

41. Naš duhovni odgoj – Vrijednost porodice (prof. Hamdija-ef. Islamović)

42. Naš duhovni odgoj – Optimizam porodicu snaži (prof. Emir-ef. Brašnjić)

43. Naš duhovni odgoj – Otac (prof. Amina Karić)

44. Naš duhovni odgoj – Kultura komuniciranja (prof. Edina Tokić)

“Veličina svih srca je ista, ali je veličina duhovnosti koja se nalazi u njima sasvim različita.” (M.Dž.Rumi)