Rad Katedre tefsira i hadisa u džamiji Kralj Abdullah nastavljen je četvrtim predavanjem po redu. I ovog puta se govorilo na temu Odanost vjeri ali sa hadiskog aspekta. Predavač je bio Halil-ef. Mehanović, profesor u Behram-begovoj medresi.

Na početku svog izlaganja prof. Mehanović je podrcrtao razliku između Allahovog govora (objave) i hadisa (ono što je Muhammed, s.a.v.s., rekao, uradio ili vidio da neko nešto čini, pa svojom šutnjom to odobrio i dotičnog ne opomenuo).

Prof. Mehanović je kroz niz vjerodostojnih i zanimljivih hadisa, ukazao na ono šta je potrebno činiti da bi se bilo vjeri odano.

„Pokornost Allahu (islam) je javno manifestovanje vjere a iman (bogobojaznost) je u srcu. Bitna je ta čistoća srca jer Allah gleda u naša srca.“ – dodao je Mehanović.

Govoreći o temi Odanosti vjeri prof. Mehanović je napomenuo da važno mjesto ima i jekin (čvrsto uvjerenje), te da je jekin jedno od najvažnijih djela vjernikovog srca, štaviše jekin je cijeli iman i vjera, jer svaki vid ibadeta mora biti vezan za jekin.

Naredno predavanje Katedre održati će se u srijedu, 04. februara, a govoriti će se o novoj temi sa tefsirskog aspekta.

***

„Nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte se u kupoprodaji nadmetati, nemojte se mrziti, nemojte leđa jedni drugima okretati, nemojte se jedni drugima u poslove mješati, budite, o Allahovi robovi, braća! Musliman je muslimanu brat: ne čini mu nasilje, ne laže ga, niti ga ponižava. Takvaluk – bogobojaznost, je ovdje – pa na svoja prsa pokaza tri puta – a dosta je čovjeku grijeha i zla da ponižava brata muslimana. Svakom muslimanu je haram život, imetak i čast drugog muslimana!“ (Muslim)

(miztuzla.com)