U nedjelju 24. oktobra 2021. godine počeo je Kurs islama za srednjoškolce i omladinu u medžlisima Bratunac, Kladanj, Srebrenica i Vlasenica.

Kurs islama realizuje se u saradnji sa Muftijstvom tuzlanskim, a predavači će biti ugledni alimi i profesori koji će obraditi teme iz oblasti islamistike, historije Bosne i kulture Bošnjaka.

Ove nedjelje, o Poslaniku Muhammedu, alejhisselam, govorio je hafiz Abdullah Kapo, profesor u Behram-begovoj medresi i koordinator za rad sa mladima Muftijstva tuzlanskog.