Uprava za obrazovanje i nauku, Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Muftijstvo tuzlansko, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, organizovali su stručni seminar za sve profesore Islamske vjeronauke s područja Muftiluka tuzlanskog.

Seminar je održan u srijedu i četvrtak, 23. i 24. juna 2021. god. u amfiteatru Centra za mlade u Tuzli. Isti seminar je održan u tri termina s obzirom na ograničenje broja osoba u zatvorenom prostoru.

Seminar je vodio rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog dr. Mensur-ef. Husić.

O temi Metodika duhovnog odgoja u razvoju kultova govorio je dr. Nezir Halilović, a o temi Nova religioznost: Ideologije, pokreti i sekte nasuprot tradicionalnih vjerskih zajednica i uloga vjerskog NVO sektora u bh društvu govorila je mr. Medina Mehmedović – Mulalić.

U drugom dijelu seminara dr. Nihad Čamdžić govorio je o Dogmatsko-pravnoj distinkciji šitskog i sunitskog pravca i nužnost njezinog prepoznavanja u savremenom kontekstu, a dr. Ahmed Purdić o temi Ideologija nasilnog ekstremizam i tekfir – lekcije iz muslimanske historije i pojava tekfira u BiH.

Vjeroučitelji su svojim sadržajnim diskusijama dali doprinos uspješnosti ovog seminara.