Tokom sjednice članovi GO su upoznati sa historijatom i vrijednošću ove džamije, te im je prezentiran projekat njezine rekonstrukcije

U Gazi Turali-begovom vakufu u Tuzli danas je održana prva i konstituirajuća sjednica Građevinskog odbora za rekonstrukciju Behram-begove (Šarene) džamije u Tuzli.

U Građevinski odbora imenovani su uglednici iz javnog, privrednog i vjerskog života, a za predsjednika je izabran muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Tokom sjednice članovi GO su upoznati sa historijatom i vrijednošću ove džamije, te im je prezentiran projekat njezine rekonstrukcije. Razmatrana je informacija o dosadašnjim poslovima, te je usvojen plan za aktivnosti u narednom periodu.

Behram-begova (Atik, Šarena) džamija nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine. Izgrađena je 1533. godine. Bila je zidana od čerpića sa drvenim kubetom. Džamija je sagrađena na jednom manjem brežuljku, vrlo zanimljive izrade, veličine 10×10 i dominira okolinom. Munara se sastoji iz više djelova, pa je tako podnožje do vrha zida džamije četvrtasto sa uskim krovom sa tri strane. Džamija kao i sami harem je osigurana potpornim zidom od kamena sa betonskom pločom. Nakon požara 1871. godine na njezinom mjestu je izgrađena nova džamija u neomaurskom stilu, čiji je izgled, osim krova, u najvećoj mjeri sačuvan do danas.