Takmičenje iz predmeta Islamska vjeronauka održano je, u subotu 17. februara ove godine, u svim općinama i gradu Tuzla na području Muftiluka tuzlanskog.

Općinsko takmičenje će prema kalendaru takmičenja Distrikta Brčko biti održno u drugom terminu.

Na regionalno takmičenje iz predmeta Islamska vjeronauka kandidiraju se takmičari koji su u svakoj kategoriji (8. i 9. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola) osvojili 1. 2. i 3. mjesto.

Domaćin regionalnog takmičenja, 24. marta ove godine, će biti JU Gimnazija Živinice u Živinicama.