Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u petak, 6. decembra 2019. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Na sjednici je usvojena Odluka o uspostavljanju Registra medžlisa, džemata i ustanova Islamske zajednice s područja Muftiluka tuzlanskog i usvojen izvještaj Komisije o bodovanju prijavljenih kandidata za dodjelu priznanja i nagrade za muallimski rad „Redžep-ef. Muminhodžić“.

Imenovane su stalna i privremene komisije Muftijstva tuzlanskog, te je razmatrana informacija o aktivnostima Mreže mladih i Odjela za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog.

Razmatrana su i druga pitanja iz domena rada Muftijstva tuzlanskog.

Sjednici su prisustvovali rukovodioci službi Muftijstva tuzlanskog dr. Sead Seljubac, Muamer Zukić i Muhamed Bilajac, te sekretar Muftijstva Muhamed Hasanspahić.