Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u ponedjeljak 18. januara 2021. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Na početku sjednice iskazana je zahvlanost članu Muftijstva tuzlanskog dr. Sead-ef. Seljubcu, rukovodiocu Službe za vjerske poslove i obrazovanje, koji je u decembru 2020. godine otišao u penziju. Istaknut je veliki doprinos dr. Seljubca radu i razvoju Muftijstva tuzlanskog, kao i organa i ustanova Islamske zajednice na području Muftiluka tuzlanskog. Na dužnost novog rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje od januara 2021. godine stupio je dr. Mensur-ef. Husić.

U cilju efikasnijeg djelovanja i postizanja funkcionalnijih rezultata, sagledavajući duhovno-idejne (odgojno-obrazovne), organizacijske i infrastukturalne aspekte rada Islamske zajednice na području Muftijstva tuzlanskog, usvojena je inicijativa o dugoročnijem planiranju rada i razvoja Muftijstva tuzlanskog. U mjesecu junu 2022. godine navršit će se 30 godina od obnavljanja Muftijstva tuzlanskog, te je tim povodom usvojena inicijativa za izradu Monografije Muftijstva tuzlanskog.

Na sjednici su date saglasnosti na pravilnike o radu i pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta medžlisa Gradačac i Bosanski Šamac, te saglasnost na prijem službenika u MIZ Tuzla. Muftijstvo tuzlansko je usvojilo odluke o pomoći u gradnji šehidskog spomen obilježja u Kamenici (MIZ Zvornik), šehidskog spomen obilježja Đulići (MIZ Zvornik), Mektebskog centra u džematu Kikači (MIZ Kalesija) i kupovinu objekta u džematu Kovačevići (MIZ Čelić), te je dato mišljenje u postupku obnove minareta na džamiji u džematu Vučkovci Donji (MIZ Gradačac).

Tokom sjednice je usvojena odluka o pokretanju interne edukacijske platforme Muftijstva tuzlanskog, koju će koristiti profesori islamske vjeronauke i muallimi s područja Muftiluka tuzlanskog i koja će služiti za potrebe njihove razmjene edukativnih materijala. Razmatrana su i druga pitanja iz domena rada Muftijstva tuzlanskog.

Sjednici su prisustvovali rukovodioci službi dr. Mensur Husić, Muamer Zukić, Muhamed Bilajac i sekretar Muhamed Hasanspahić.