Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u petak, 2. jula 2021. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Razmatrani su izvještaji o obavljanju kolektivnih dženaza i obilježavanju godišnjica stradanja Bošnjaka u Bratuncu, Zvorniku i Vlasenici, informacija o pripremama za obavljanje dženaze u Brčkom i Srebrenici, kao i informacija o pripremama za obilježavanje 26. godišnjice Genocida.

Na sjednici je usvojena informacija o realizaciji nastavnog plana i programa u 2020/2021. mektebskoj godini, kao i informacija o realizaciji plana i programa za predmet Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2020/2021. godini. Razmatrana je i informacija o realizaciji Kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije 2021. godine.

U dalju procedure stavljeni su pravilnici o radu, organizaciji i sistematizaciji i upravljanju mezarjima Medžlisa Islamske zajednice Brčko.

Na sjednici Muftijstva tuzlanskog donesena je odluka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Srebrenica za organizaciju programa obilježavanja 26. godišnjice Genocida nad Bošnjacima i odluka o pružanju pomoći Medžlisu Islamske zajednice Kalesija za kupovinu vakufskih nekretnina. Razmatrana su i druga pitanja iz domena rada Muftijstva tuzlanskog.

Sjednici su prisustvovali rukovodioci službi dr. Mensur Husić i Muamer Zukić i sekretar Muhamed Hasanspahić.