U ponedjeljak 27. februara 2017. godine u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj-Slatina održano je redovno zasjedanje Skupštine Medžlisa IZ-e Tuzla.

Radno predsjedništvo, u sastavu Edib Kravić, predsjednik, Ibrahim-ef. Softić, zamjenik predsjednika i Dženan Rahmanović, član, predsjedavalo je.
Glavni imam, hafiz Ahmed ef. Huskanović je podnoseći izvještaj o radu vjersko-prosvjetne službe istakao da se u protekloj godini upisano 1.778 polaznika mekteba, te da je zabilježen najveći broj polaznika mekteba koji redovno pohađaju mektepsku nastavu u posljednjih deset godina. Njih 78% je bilo redovno, kazao je Huskanović.

O aktivnostima Administrativno-pravne službe govorio je Dženan Rahmanović koji je, između ostalog, naglasio da je u protekloj godini Medžlis Tuzla u saradnji sa Arhivom TK izvršio digitalizaciju matičnih knjiga iz 1929. i 1930. godine.
Izvještaj i planove Finansijsko-ekonomske službe podnio je Jusuf Ališehović, predsjednik Ekonomsko-finansijske komisije Izvršnog Odbora Medžlisa Tuzla.
Predsjednik Medžlisa Tuzla Hasan Spahić posebno se osvrnuo na projekat obnove Behram-begove (Šarene) džamije.

Nakon rasprava i diskusija, Skupština je jednoglasno usvojila izvještaje o radu u protekloj godini i planove rada za 2017. godinu.