I ove godine, baš kao i prethodnih, Behram-begova medresa u Tuzli upisala je četiri odjeljenja, dva odjeljenja učenika i dva učenica. Prema preliminarnoj listi kandidata za upis u školsku 2023/2024. godinu primljeno je 117 učenika.

– Hvala Bogu, već godinama Behram-begova medresa ima dovoljan broj aplikanata. Kad kažemo dovoljan broj onda podrazumijevamo doslovno i brojnost, ali podrazumijevamo i kvalitet tih aplikanata budući da postoje minimumi znanja i uspjeha bez kojih se ne može biti učenik Behram-begove medrese. Jako smo zadovoljni i zahvalni Bogu na tim blagodatima – kaže za Preporod.info dr. Ahmed Hatunić, direktor Behram-begove medrese.

Govoreći o razlozima dovoljnog broja aplikanata, Hatunić ističe da se radi o čitavom spektru aktivnosti koji su  utemeljeni na godišnjem programu rada, nastavnim planovima i programima i na kadrovskom planiranju koje traje godinama.

– Na jednoj strani imate planove i programe, a s druge strane postoji realizacija, ko će sve to da realizira. O svemu tome vodimo računa i gledamo da dadnemo maksimum. Svako na svom mjestu, od prvog do zadnjeg uposlenika, uključujući i one uposlenike koji su u rukovodstvu škole, u nastavno-odgojnom procesu, ali doslovno svakog uposlenika, jer sve je to važno, sve su to važne pozicije, sve su to važne karike jednog lanca koji ima svoj početak, svoj kraj, svoje vodstvo koje posebno radi na svim ovim segmentima – govori Hatunić.

Dodaje da je recept za uspjeh čista namjera, vjera u Boga, čuvanje svih naših vrijednosti i raditi svoj posao na najbolji mogući način, htjeti i željeti ga raditi i iskoristiti kompletne ljudske, znanstvene i vremenske potencijale.

– Tako polazimo i tako počinjemo svaki dan u Behram-begovoj medresi i, u vremenu kada je prisutan manjak aplikacija u drugim školama, kada imamo demografsku krizu, odlaske iz Bosne i Hercegovine, nemamo tu vrstu krize. Za sada je tako u Behram-begovoj medresi, a nadam se i molim Uzvišenog da tako i ostane – kaže Hatunić.

Ono što je još jedna zanimljivost Behram-begove medrese jeste da je sve više upisuju djeca iz bošnjačke dijaspore koja nisu rođena niti su odrasla u Bosni i Hercegovini.

Mr. Fuad Imširović, pomoćnik direktora za nastavu u Medresi kaže da su u ovoj školskoj godini imali 15 učenika i učenica iz dijaspore, koji dolaze iz različitih dijelova Evrope (Austrija, Njemačka, Belgija, Francuska), ali i Sjedinjenih Američkih Država.

– Upis učenika iz dijaspore je jasno propisan Pravilnikom o upisu učenika u I razred medresa, članom 3: Upis učenika u prvi razred medresa vrši se pod istim uvjetima za sve učenike islamske vjeroispovijesti državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inozemstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva, a u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju –-ističe Imširović.

Nema nikakve posebne zapreke da se učenici iz dijaspore, dodaje Imširović, nebitno je državljanstvo, upisuju u medrese.

Dodatno se konkursom propisuje da prilikom dostavljanja dokumentacije moraju imati prevedenu na bosanski jezik i sudski ovjerenu dokumentaciju traženu konkursom, a strane diplome nostrificirati u nadležnim ustanovama do početka školske godine.

I naredne školske godine u prvi razred ove škole krenut će nekoliko učenika iz dijaspore.

– Iz godine u godinu je to nešto što je sve izraženije, već je nekoliko aplikanata iz inozemstva u ovoj budućoj generaciji u medresi. Imamo dobru komunikaciju sa ljudima, bilo da su u Bosni i Hercegovini, bilo da su van nje. Dadnemo im na vrijeme potrebne informacije – napominje direktor Hatunić.

Nikada ne možemo dati obećanje, ističe Hatunić, jer je broj aplikanata sve veći, kazati da ćemo zasigurno primiti nekog učenika iz dijaspore, ali ono što možemo kazati, obećati jeste da ćemo pokušati, dati sve od sebe da takve učenike i učenice primimo ovdje u Behram-begovu medresu.

– Nama je važna ta saradnja, važna nam je saradnja i sa porodicama koje su u Bosni i Hercegovini. Svaki taj učenik iz dijaspore mora ovdje imati nekoga, o njemu, pored roditelja koji su u Francuskoj, Njemačkoj, SAD-a, Austriji, brine i staratelj u BiH koji je blizu, koji se u svakom momentu može pojaviti u medresi – kaže na kraju Hatunić.

(Alem Dedić/Preporod.info)