Dana 9. oktobra upriličena je tribina pod nazivom „Porodične-obiteljske vrijednosti“ u organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, odnosno Odbora za međureligijsku saradnju Tuzla.

Na pomenutoj tribini su govorili predstavnici sve četiri vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ispred Islamske zajednice govorio je dr. Sead Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog za da'vu i obrazovanje, ispred katoličke crkve Vanja Trkulja prof. katoličkog vjeronauka, Miloš Trišić, prvi tuzlanski paroh i Igor Kožmenjakin, predmolitelj u sinagogi u Sarajevu.

Svi učesnici ove tribine govorili su o porodici i porodičnim vrijednostima iz aspekta religije koju predstavljaju. Stoga su se mogle čuti i mnogobrojni citati iz Kur'ana, Biblije i Tore.

Dr. Seljubac je govorio o značaju porodice za cijelo društvo kao i elementima koji su značajan faktor za dobar i održiv brak, navodeći vjeru, povjerenje i vjernost kao osnovne faktore za to.

Prof. Vanja Trkulja je u svom obraćanju posebnu pažnju posvetila i ukazala na tradiocionalnu kršćansku porodicu i modernu porodicu danas, posebno se dotičući uticaja modernog života i različitih vrsta brakova.

Prvi paroh tuzlasnki, Miloš Trišić je govorio o braku sa hrišćanskog aspekta, odnosno vezi dvoje ljudi koji su jednaki i pod okriljem svete crkve.

Predstavnik Jevrejske zajednice, Igor Kožmenjakin je prisutnima predstavio osnove braka i bračnih odnosa sa aspekta judaizma, kao kulture, tradicije, religije ali i pravnog sistema.

Tribina je završena pitanjima i komentarima koji su prisutni mogli da upute uvodničarima i sudeći po tome, Tuzla je spremna organizovati, učiti i raditi na ovakvim sadržajima koji sve koje ih posjete nauče nečemu novom i drugačijem od onoga što oni praktikuju.

(miztuzla.com)