Okrugli sto o zekatu na poljoprivredne proizvode, stoku i trgovačku robu održan je 12. septembra u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Organizatori su Uprava za vjerske poslove i Ured za zekat, a inicijator i pokrovitelj ovog okruglog stola je Vijeća muftija.

Uvodnim riječima pristunim učesnicima se obratio reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović, koji je kazao da su obavljanje namaza u džematu, prikupljanje zekata, obavljanje hadža, klanje kurbana, sklapanje braka, vjerska pouka i drugo, poslovi od javnog značaja i moraju biti institucionalno organizirani, te da je obaveza razumnih i odgovornih muslimana i uleme da štite i unapređuju ovaj pristup u organiziranju vjerskih poslova. Taj pristup štiti i samu suštinu doktrinarnog učenja, a ujedno obezbjeđuje jedinstvo i sigurnost naše Islamske zajednice od stranih uticaja, kazao je Reisu-l-ulema. (Obraćanje reisu-l-uleme Huesin-ef. Kavazovića)

Kroz 11 izlaganja su predstavljene ključne teme, od historijata do aktuelnih tema koje donosi novo doba. Analizirane su i dileme koje na terenu otvara proizvodnja novih kultura poput malina i drugog jagodičastog voća, uz poziv da se donesu jedinstvena šerijatska rješenja koja bi otklonila nedoumice vjernicima i olakšao rad zaduženim za prikupljanje zekata.
Prvom sesijom koja je tretirala zekat na poljoprivredne proizvode predsjedavao je dr. Enes Ljevaković. Drugom je tretiran zekat na stoku a predsjedavo je dr. Mustafa Hasani. Trećom sesijom je tretiran zekat na trgovačku robu, a predsjedavao je mr. Ahmed Purdić.
A nakon posljednje diskusije, završnu riječ je imao direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret Abdibegović.