„Savjetovalište/Kancelarija za brak i porodicu“ naziv je projekta koji će prema Elaboratu Rijaseta IZ u BiH biti realizovan u saradnji sa muftijstvima i medžlisima na području Bosne i Hercegovine. S tim vezi 24. decembra održan je i radni sastanaka sa rukovodiocima službi za vjerske poslove i obrazovanje muftijstava, odgovornim za realizaciju projekta pri medžlisima i članovima stručnih timova za implementaciju Projekta na muftijstvima.

Radno-konsultativni sastanak uvodnim obraćanjem otvorila je dr. Safija Malkić, šef Odjela za brak i porodicu i iznijela osnovne informacije o Projektu. Način pokretanja i uspostave Kancelarije za brak i porodicu pri medžlisima prezentirao je Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave za vjerske poslove te istakao značaj pokretanja ovog projekta kao doprinosa promociji bračnih i porodičnih vrijednosti. Izlaganje na temu „Kako razgovarati i kako savjetovati“ imala je dr. Elvira Duraković-Belko a prijedlog plana aktivnosti Kancelarije za brak i porodicu u radu sa ciljnim grupama izložila je mr. Elma Tatar-Avdić.

U nastavku sastanka učešće u diskusiji uzeli su predstavnici muftijstava koji su iznijeli i iskustva s terena o potrebi pokretanja Projekta, a imenovane odgovorne osobe za realizaciju i implementaciju Projekta izrazili su spremnost za aktivno sudjelovanje u Projektu.

Shodno diskusiji direktor Smajlović je na kraju sastanka ukazao na perspektive i izazove u radu Kancelarije/Savjetovališta za brak i porodicu u prvoj fazi Projekta te obećao podršku u realizaciji aktivnosti i sadržaja planiranih za 2020. godinu. Također je najavio da će Uprava za vjerske poslove – Odjel za brak i porodicu pružiti stručnu podršku odgovornim osobama za realizaciju Pilot-projekta Kancelarije/Savjetovališta za brak i porodicu pri medžlisima te u sljedećoj, 2020. godini, organizirati ciklus seminara kao vid sukcesivne i kontinuirane edukacije odgovornih osoba i članova stručnih timova vezano sa savjetodavni rad u Kancelariji/Savjetovalištu za brak i porodicu.

www.islamskazajednica.ba