Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je Dane evropskog naslijeđa započeo obilježavanjem nacionalnih spomenika standardnim informacionim tablama.

Prva informaciona tabla, koju je pripremila Komsija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, postavljena je u srijedu 22. septembra 2021. godine kod Gazi Turali-begove džamije u Tuzli.

Gazi Turali-begova džamija je imala izvorni izgled sve do 1890. godine, kada su tadašnje vlasti odlučile u blizini džamije graditi druge objekte i izvršile nasipanje i ravnanje terena oko nje. Kako je zbog toga ulaz u džamiju ostao niži, nasuta je i unutražnjost džamije, dozidano je 145 cm na postojeće džamijske zidove i napravljen novi krov. Od tada potiče današnji izgled džamije, uz manje izmjene iz 1910., 1967. i 1968. godine.

Zbog slijeganja tla džamija je oštećena i prilikom mjerenja 1990. godine došlo se do podataka da su se zidovi i munara nageli. To je značilo da je neophodna rekonstrukcija navedenog objekta. Ubrzo su počele aktivnosti na rekonstrukciji džamije. Početkom 2007. godine počela je opsežna restauracija ove tuzlanske džamije.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika ovu džamiju je prvo 2002. godine stavila na privremenu listu nacionalnih spomenika do bi 2005. godine Gazi Turali-begovu džamiju zajedno sa haremom i turbetom proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu informacionim tablama bit će obilježeni i drugi nacionalni spomenici na području Tuzlanskog kantona – Jevrejsko groblje, Hastahana, Džindijska džamija, pokretna dobra u Galeriji portreta.

Podršku projektu Zavoda dalo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a postavljanju prve table prisustvovao je i ministar Zlatan Muratović.