Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj u ponedjeljak, 16.5.2022. posjetile su mr. Emina Bešlija i Amela Brdar, stručne saradnice Rijasetovog Ureda za društvenu brigu i mr. Medina Mulalić Mehmedović, voditeljica Odjela za rad sa NVO Uprave za vanjske poslove i dijasporu.

Na sastanku je rukovodstvo Centra na čelu sa direktorom Mevludinom Joldićem prezentovalo trenutni rad i trenutne aktivnosti u Centru. Razgovarano je o planovima i projektima za naredni period.

Ured za društvenu brigu Rijaseta izdvojio je značajnu donaciju pružajući podršku radu Centra i obezbijeđena je ovom prilikom vrijedna materijalna pomoć. Sa voditeljicom Odjela za rad sa NVO Uprave za vanjske poslove i dijasporu dogovorena je realizacija projekta održavanja stručnih edukacija i radionica za uposlenike i korisnike Centra.