Uzvišen je Onaj Koji kaže: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevbe, 100) Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i na plemenite ashabe.

Ljudska povijest je sačuvala svjedočanstva o velikom broju zaslužnih i uglednih žena koje su svojim radom i životnim stilom ostavile veliki i neizbrisivi trag u okruženju i društvu u kojem su živjele, ali i na buduće generacije.

Danas ćemo govoriti o jednoj takvoj ženi; divnoj kćeri, čestitoj djevojci, brižljivoj majci, uzornoj supruzi, te jednoj od najvećih i najuglednijih žena čovječanstva. Jedna je od predvodnica žena u Džennetu. Kao najmlađa kći, bijaše posebno pažena od svojih roditelja. Njena majka je bila časna, ugledna i čestita žena, a otac prvak svih ljudi.  Kada bi odlazio na putovanje, njen otac uvijek bi se s njom posljednjom opraštao, a kada bi dolazio, najprije bi nju zagrlio. Kada god bi joj došao u kućnu posjetu, uvijek ga je dočekivala tako što bi mu poljubila ruku, ustala i iskazala posebnu čast i poštovanje. S druge strane, kada god bi ona došla svome ocu, on bi ustao, poljubio je u ruku i napravio joj mjesto kod sebe.

Od sve djece i ljudi, najviše je ličila na svoga oca, podsjećala je na njega u izgledu, govoru, hodu i kretanju.

Ona je kći najboljeg od svih ljudi, onoga kojeg je Milostivi kao milost ljudima poslao, a njena majka je prva muslimanka i majka svih vjernika. Supruga je četvrtog pravednog halife, majka je prvaka džennetskih mladića.  Vjerovatno i pretpostavljate da je ovo priča o hazreti Fatimi, kćeri Allahova Poslanika, alejhisselam.

Rođena je u Mekki, pet godina prije početka Objave. Živjela je kao najmlađe dijete u Poslanikovoj porodici. Odgajana kod svoga oca Muhammeda, alejhisselam, i majke Hatidže, radijallahu anha. Kada je imala pet godina, njen babo je postao Poslanik. Kao djevojčica sa osam godina svjedočila je javnom pozivu u islam, ali i velikom otporu stanovnika Mekke i napadima na njenog oca. Napadi su bivali teži i dolazili su veoma često od njegove porodice, tj. njegovih amidža.

U ranoj mladosti je ostala bez svoje majke, koja je preselila, pa je od tada njen otac bio jedino njeno roditeljsko utočište. Od njega se nije nikad odvajala do svog punoljetstva. On ju je na najbolji način njegovao i odgajao, a ona mu je djetinjom privrženošću i iskrenošću uzvraćala ljubav.

Jedne prilike je Allahov Poslanik, alejhisselam, klanjao u haremu Kabe, a Ukbe ibn Ebi Muajt je donio iznutricu deve i bacio je na njega. Prisutne Mekkelije, koji su ohrabrivali i podsticali Ukbu, su se smijali navedenoj gadosti i zlodjelu. Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, koji je bio prisutan nije mogao ništa uraditi da bi odbranio Poslanika koji je bio u namazu na sedždi. Nije ustajao sa sedžde sve dok nije došla njegova kći Fatima i plačući čistila oca. On, alejhisselam, tada je proučio dovu: “Allahu moj, prepuštam ti Kurejšije.“

Brak

Druge godine po Hidžri Fatima je u okrilju zadovoljstva svog oca, Poslanika, alejhisselam, svoj život kao supruga vezala za uzornog i vjernog ashaba Aliju, radijallahu anhu. Njihov brak je primjer najljepšeg sklada, jer je bio obasut Poslanikovim blagoslovom i jer su Alija i Fatima, neka je Allah zadovoljan njima, bili među predvodnicima bogobojaznih.

Imali su dobro i čestito potomstvo, tri sina i dvije kćeri: Hasana, Husejna, Muhsina, Zejneb i Ummu Kulsum. Bila su to Poslanikova unučad, koje je mnogo volio i kojima je posvećivao svoju pažnju i vrijeme.

Poslanikova smrt

Aiša, radijallahu anha, majka vjernika kazuje da je jednom u posjeti Poslaniku, alejhisselam, bila hazreti Fatima. Kada ju je ugledao, Resulullah, alejhisselam, reče: „Dobro mi došla, kćeri moja!“ Pozvao ju je da sjedne kod njega, a onda joj je nešto šapnuo, pa je jako zaplakala. Kada je vidio njenu tugu, ponovo je nešto šapnuo, pa se nasmijala. Aiša, radijallahu anhu, kazuje: „Upitala sam je, kada je Poslanik, alejhisselam, ustao i otišao: ‘Allahov Poslanik, alejhisselam, te izdvojio od ostalih žena i nešto ti šapnuo, pa si zaplakala? Šta ti je rekao?’ Odgovorila je: ‘Ne želim da otkrijem tajnu Allahovog Poslanika, alejhisselam.’

Kada je Allahov Poslanik, alejhisselam, preselio, rekla sam: ‘Zamolila bih te pravom koje imam kod tebe, jer onda, kada sam te pitala, nisi mi rekla šta ti je rekao Allahov Poslanik, alejhisselam.’ Rekla je: ‘Sad ti to mogu reći. Prvi put kada mi je šapnuo, rekao je da ga je Džibril preslušavao cijeli Kur'an svake godine jednom ili dva puta, a ove godine ga je preslušao dva puta. Rekao je: ‘Mislim da mi se smrt približila. Boj se Allaha i strpi se. Divan sam ti ja prethodnik bio.’ Zaplakala sam onako, kako si vidjela. Kada je vidio moj bol, drugi put mi je šapnuo i rekao: ‘Fatima, zar nećeš biti zadovoljna da budeš prvakinja vjernica u Džennetu, ili prvakinja žena ovoga ummeta?’ Tada sam se nasmijala onako kako si vidjela.”’ (Muslim)

U drugim predajama stoji da joj je drugi puta šapnuo: „Ti si prva iz moje porodice koja će doći sa mnom. Pa se tada nasmijala.“

Spominje se da je Vjerovjesnik tada kazao Fatimi: „Zar ne bi bila zadovoljna da budeš prvakinja žena (među) stanovnicima Dženneta?”

Ovo je hipotetičko pitanje i zapravo obavijest da je Fatima, radijallahu anha, prvakinja žena ovoga ummeta i prvakinja žena u Džennetu. (Buhari, Muslim)

Šest mjeseci nakon smrti Poslanika, umrla je i Fatima, radijallahu anha.

Preselila je u svojoj dvadeset i sedmoj godini.

Lekcije iz života hazreti Fatime

Mnogo korisnih životnih lekcija možemo naučiti iz života miljenice Allahovog miljenika.

  1. Odnos djeca – roditelj

Jedna od njih je i odnos, poštovanje i dobročinstvo djece prema roditeljima. Kako samo lijepim manirama nas uči hazreti Fatima. Kada bi joj otac dolazio, dočekivala ga je tako lijepo i pristojno, ustajala bi, poljubila bi ga u ruku, a zatim pronašla posebno mjesto za njega.

Danas, naša čestita omladina treba razvijati osjećaj poštovanja i pažnje prema starijim osobama, a posebno prema roditeljima, koji su najpreči za naše dobročinstvo, pažnju i pokornost.

Naši roditelji su naše bogatstvo, to su nam ovosvjetska džennetska vrata, zadovoljstvo Plemenitog Gospodara je u njihovom zadovoljstvu, a Njegova srdžba je u srdžbi roditelja, pa prema tome gradimo poštovanje i lijep odnos prema roditeljima i okitimo se lijepim manirima, kako je to činila plemenita Fatima, radijallahu anha.

  1. Stid i čestitost

Jedna od odlika hazreti Fatime bila je osobina stida i čestitosti. Prenosi se da je u svojim kasnim dvadesetim godinama, povijesno gledajući pred samu svoju smrt, govorila Esmi bint Umejsi, radijallahu anha, da se ona stidi od pomisli da kada umre, pa je ljudi budu nosili, da se ne otkriju ćefini pa se vidi dio njenog tijela. Esma joj reče: „Hoćeš li da ti napravim nešto što sam vidjela u Abesiniji?“ Pa joj je ispričala o tabutima, tako da je ona pristala. Kada je preselila na ahiret, bila je prva muslimanka koja je nošena na tabutu. Toliko je vodila računa o stilu i propisima odijevanja, pa se plašila pomisli o otkrivanju svoga tijela i kada preseli.

Veoma je potrebno da danas povedemo računa o našem odijevanju, da naš stil odijevanja odiše elegancijom, prefinjenošću i poštivanjem islamskih propisa o odijevanju.  Neka nam Allah pomogne da naša djeca, čestita omladina, svoj uzor pronađu u generacijama kojima je On zadovoljan.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj Koji mnogo daruje!  (Alu Imran, 8)

Amin!


Asmir-ef. Bekrić