U srijedu, 26. juna 2019. godine, direktor Uprave za vjerske poslove Ismail-ef. Smajlović, sa svojim saradnicima, posjetio je muftiju tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića.

Tokom posjete direktor Uprave za vjerske poslove upoznao je Tuzlanskog muftiju sa aktivnostima koje su aktuelne u Upravi istakavši potrebu da te aktivnosti budu realizirane na nivou muftijstava i medžlisa. Iskorištena je prilika za kratko predstavljanje najznačajnijih aktivnosti iz domena djelovanja Odjela za džemat, imama i organizaciju vjerskog života, te Odjela za hatabet, vaz i iršad pri Upravi za vjerske poslove.

Tuzlanski muftija Vahid-ef. Fazlović upoznao je goste sa nekoliko veoma značajnih i velikih programskih projekata Muftijstva potencirajući potrebu institucionalnog i sistemskog pristupa u našem misijskom djelovanju.

Na sastanku je zaključeno da će u narednom periodu važne aktivnosti Zajednice biti realizirane kroz sve češće i intezivnije susrete i stručno-edukativne seminare sa imamima i uposlenicima Islamske zajednice na terenu.

U okviru posjete Tuzlanskom muftijstvu, delegacija Uprave za vjerske poslove je prisustvovala okruglom stolu u organizaciji JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama  (CROPS) koji je održan u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK, pod nazivom: „Ujedinjeni u borbi protiv droga i savremenih oblika ovisnosti“!

Također, delegacija Uprave je posjetila i Agenciju za certificiranje halal kvalitete, a koja je nakon vrlo uspješnog rada i zapaženih rezultata u proteklom periodu postala prepoznatljiv brend Islamske zajednice i njenih vrijednosti kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.