U utorak 14. januara. 2020. godine, predstavnici Vakufske direkcije i Muftijstva tuzlanskog posjetili su Medžlis Islamske zajednice Bosanski Šamac.

Direktor dr. Senaid Zajimović i Muhamed Bilajac, rukovodilac Službe za finansijske i ekonomske poslove Muftijstva tuzlanskog održali su radni sastanak sa glavnim imamom Safet-ef. Karahmetovićem, Sulejmanom Huremovićem, predsjednikom i Mubinom Očanovićem, sekretarom Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Šamac.

Razgovarano je o stanju vakufske imovine MIZ Bosanski Šamac i mogućnostima njenog što efikasnijeg korištenja, o popisu imovine koja je oduzeta Islamskoj zajednici, te aktivnostima vezanim za promjenu indikacija upisa u katastarskim i gruntovnim knjigama što je ovaj medžlis među prvima završio.

Upriličen je obilazak vakufskih objekata i prostorija koje se nalaze u kompleksu Azizija džamije, službenih prostorija Medžlisa, vakufskih stanova i poslovnih prostora.