Muallimi MIZ Janja su u okviru unaprjeđenja rada u mektebu i mektebske nastave priredili prezentaciju “Mekteb je moj izbor” u JU O.Š. ” Meša Selimović” u Janji.

Prezentacija je izvedena u kabinetu Islamske vjeronauke 17.10.2019. godine u saradnji sa vjeroučiteljem prof. Baćevac Samirom.

Cilj ovog događaja je upoznati djecu o aktivnostima u mektebu, te ih podstaći da dolaze u mekteb, uče o svojoj vjeri i lijepom odgoju.

Prezentaciju za prvu smjenu su realizovali muallimi Kemal -ef. Gutić, Omer -ef. Jakupović i Muhamed -ef. Godušević. Prezentaciji je prisustvovalo 84 djece.
Tokom naredne sedmice će biti upriličena prezentacija za učenike osnovne škole iz druge smjene.