Prijem muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića za direktore, urednike i novinare medija s kojima je Muftijstvo tuzlansko do sada ostvarilo plodnu saradnju, upriličen je u utorak, 17. maja 2022. godine u Behram-begovoj medresi.

Muftija Fazlović se ovom prilikom osvrnuo na ulogu medija, zahvalivši se prisutnima za njihov vrijedan i odgovoran pristup poslu koji obavljaju.

– Vi imate privilegiju da je vaša riječ, riječ koja se daleko čuje. To je ujedno i velika odgovornost. U suri Ibrahim se kaže da je lijepa riječ kao lijepo stablo. Lijepa riječ ima zdrav korijen i krošnju koja se skladno razvija. Lijepa riječ, kao i lijepo stablo, daje plod u svako doba, zato što je to odredba Boga Uzvišenog. Najvažnije svojstvo lijepe riječi je da je ona istinita. Ružna riječ je kao stablo koje ne izgleda lijepo, isčupano je iz zemlje i opstanka mu nema. To je neistinita riječ i ona može biti zasnovana na raznim pobudama. Ovim primjerom iz Kur'ana Časnog želim ukazati koliko je važna i vaša misija – kazao je muftija Fazlović.

Misija medija u našoj zemlji je važna za cijelu Bosnu i Hercegovinu, sve njene narode i zajedničke vrijednosti.

– Za nas je izuzetno važno da su ramazanske vrijednosti bile u vašim programima, jer su one univerzalne vrijednosti i želimo ih podijeliti sa svim ljudima – poručio je muftija Fazlović.

Tokom ovog susreta iskazana je zahvalnost medijima na dosadašnjoj saradnji, posebno na praćenju ramazanskih aktivnosti na području Muftiluka tuzlanskog. Razgovarano je i o složenosti prilika u bosanskohercegovačkom entitetu RS te pokušaju brisanja tragova Genocida čemu se treba suprotstaviti i u čemu mediji imaju svoju ulogu.

– Nikome nije dobro ako se sakriju loša ljudska djela, a ovdje je riječ o najlošijem ljudskom djelu – ubijanju ljudi, cijelih porodica. Naša snaga koju imamo u našoj vjeri, humanizmu, te moralnoj, profesionalnoj i društvenoj odgovornosti, obavezuje nas da to ne dozvolimo. Svjedočanstva o Genocidu moraju ostati. Našim određivanjem naspram ovog pitanja iz prošlosti određujemo se prema našoj budućnosti – poručio je muftija Fazlović.

Od mjeseca aprila na području Muftiluka tuzlanskog obavljaju se kolektivne dženaze. Islamska zajednica ima svoju posebnu ulogu u tom periodu. To je teško vrijeme u kojem je naša podrška muslimanima u Podrinju posebno važna. Istaknuto je da se bližimo i danima kada će se, kao i prethodnih godina, u Zvorniku i Podrinju održati još jedna Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije. Mediji su pozvani da prate programe koji će se u narednim mjesecima realizirati, posebno programe povodom obilježavanja 27. godišnjice Genocida nad Bošnjacima.