Povodom obilježavanja 12. rebiu-l-evvela, rođenja poslanika Muhammeda, alejhis selam, Muftijstvo tuzlansko je raspisalo Konkurs za najbolji prozni literarni rad za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Muftiluka tuzlanskog. Teme rada bile su Muhammed, a.s. – uzor za sva vremena (osnovna škola) i Kao dragulj među kamenjem (srednja škola). Komisija je procijenila da su najbolji radovi slijedećih kandidata:

Osnovna škola

  1. Anida Halilović, Brlošci bb, Kladanj
  2. Adna Omerović, Prva osnovna škola Živinice
  3. Elma Tursunović, JUOŠ Safvet-beg Bašagić, Gradačac

Srednja škola

  1. Azra Imamović, MSŠ Živinice
  2. Admira Handžić, Srednja medicinska škola Tuzla
  3. Medina Hatunić, Behram-begova medresa Tuzla

Pobjednici će o mjestu i datumu uručenja nagrada biti naknadno obavješteni.