Redovna sjednica Muftijstva tuzlanskog održana je u utorak, 5. februara 2019. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.
Usvojena je odluka o opremanju još pet kabineta Islamske vjeronauke u školama na Muftiluku tuzlanskom. Ovime se nastavlja praksa kojom je u proteklom periodu opremljeno 22 kabineta, a sve s namjerom da se osiguraju što bolji uslovi za rad profesora i djece, te da naše obrazovanje u cjelini bude što bolje. Danas ovi kabineti pomažu i u realizaciji drugih nastavnih sadržaja.
Na sjednici je donesena odluka o uspostavljanju zajedničkog edukativnog programa Škola Kur'ana, koji će realizirati Muftijstvo tuzlansko i medžlisi Muftiluka tuzlanskog. Škola Kur'ana se organizira kao jedinstven edukativni program koji djeluje u više odjeljenja u okviru kojih se podučava učenju Kur'ana Časnog (arapsko pismo, tedžvid, tilavet i hifz, te arapski jezik i podučavanje tumačenju Kur'ana).
Utvrđen je prijedlog Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u BiH za najistaknutijeg vakifa za 2018. godinu u ime Muftijstva tuzlanskog. Razmatrane su i odluke o pružanju podrške MIZ-u Gradačac za rekonstrukciju džamije Husein-kapetana Gradaščevića i MIZ-u Gornja Tuzla za izgradnju vakufskog objekta Čaršimahala.
Razmatrana su i druga pitanja iz domena rada Muftijstva tuzlanskog.