Ataše za kulturu Iranskog kulturnog centra u BiH mr. Hossein Nouri 5. februara 2019. godine posjetio je
biblioteku ”Behram-beg” u Tuzli.

Direktor Biblioteke Admir Muratović upoznao je gospodina Nourija sa historijom i razvojem institucije, te predočio raritete koji se nalazi u njenom fondu.

Najavljena je i manifestacija ”Dani kulture Irana”, koja će se održati od 14. do 16. februara ove godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.