Hafiska dova Belminu Džananoviću proučena je 11. marta ove godine u Bijeloj džamiji u Gračanici.

Promociji mladog hafiza su prisustvovali izaslanik Reisul-uleme dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, izaslanik Muftije tuzlanskog Ahmed-ef. Hatunić, direktor Behram-begove medrese, direktor Fondacije za hifz u BiH dr. Džemal Muslih, muderisi, hafizi, imami, rodbina i prijatelji mladog hafiza.

Gračanica je nekada imala veliki broj hafiza, bila je to tradicija koja je vremenom nestala, a sa ovom dovom vraća se i ovom gradu sjaj po pitanju hafiza, kazao je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica Smajo-ef. Mustafić.

Hafiz Džananović je 53. hafiz Behram-begove medres u periodu njezinog obnovljenog rada.

Direktor Hatunić je u svome obraćanju istakao da je Kur'an uputa, te da vodi jedinom ispravnom putu. Podsjetio je i na teškoće koje hafizi prolaze na putu sticanja titule čuvara Kur'ana Časnog, kao i na značaj hafiza i učenje hifza.

Diplomu hafiza mladom Belminu Džananoviću je uručio izaslanik Reisul-uleme, kao i nagradu i priznanje ,,Fonda ,,Bošnjaci” iz Sarajeva. Zajimović je u svome obraćanju kazao da su ljudi danas često zaokupljeni drugim mislima i brigama, a da malo vremena posvećuju Kur'anu, koji je Knjiga koja oplemenjuje, liječi, donosi bereket i onome ko ga uči a i onima oko njega.

Belmin Džananović, sin Mejruše i Refika, rođen je 27. 02. 1996. godine u Doborovcima, općina Gračanica, gdje i završava osnovnu školu. Nakon toga se upisuje u Behram-begovu medresu. Učenja hifza počinje u trećem razredu pred hafizom Mirnes-ef. Spahićem. Medresu je završio 2014. godine nakon čega upisuje Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu. Zbog velike želje da svoj hifz privede kraju, privremeno je obustavio studiranje koje je nastavio 2016. godine na odsijeku imameta. U tom periodu Belmin je učio hifz pred hafizom Alen-ef. Kehićem.

Hifz je položio pred komisijom za hifz Rijaseta IZ-e u BiH 4. februara ove godine.

hfz b dzananovic 171