U amfiteatru Behram-begove medrese u Tuzli, u petak, 28. juna 2024. godine, Agencija za certificiranje halal kvalitete organizirala seminar pod nazivom „Kvalitet, zdravstvena i higijenska ispravnost hrane“.

Cilj seminara je edukacija osoblja organizacija o zahtjevima za kvalitet, zdravstvenu i higijensku ispravnost hrane. Polaznici seminara bili su uposlenici Behram-begove medrese, predstavnici restorana Divanhana iz Brčkog, pekare „Macan“ iz Čelića i drugi zainteresirani.

Predavači na seminaru bili su prof. dr. Midhat Jašić, dr. Damir Alihodžić i Valdet Peštalić.

Seminar je obuhvatio teme koje pokrivaju higijenu i sanitaciju u proizvodnji, pripremi i serviranju hrane, HACCP, higijensku i zdravstvenu ispravnost hrane, integraciju standarda kvalitete hrane sa posebnim osvrtom na Halal standard BAS 1049:2023.

– Agencija za certificiranje halal kvalitete shodno iskazanim potrebama organizirala je ovakav vid edukacije s ciljem upoznavanja sa propisima i odredbama kojima se definiše kvalitet, zdravstvena i higijenska ispravnost hrane. Također, polaznici se upoznaju sa zahtjevima različitih standarda kao što su halal standard, ISO i HACCP sistem. U narednom periodu Agencija će ponovo objaviti javni poziv na koji mogu da se prijave svi zainteresirani koji žele da pohađaju ovakav seminar – rekao je direktor Agencije, dr. Damir Alihodžić.