U period od 15. do 19. oktobra ove godine delegacija Behram-begove medrese (u sastavu Ahmed Hatunić, direktor, Mehmedalija Čandić, pomoćnik direktora za učenički dom, Fuad Imširović, pedagog) posjetila je medresu Aziz Bayraktar, u oblasti Sandžaktepe u Istanbulu, s kojom je Behram-begova medresa ranije uspostavila pobratimske odnose.

Tokom boravka u Istanbulu, posjećen je značajan broj obrazovnih i društvenih institucija zaduženih za obrazovanje. Izdvajamo susrete sa gospodinom Huseyinom Aydodluom, šefom sektora za obrazovanje regije Sandžaktepe, zatim s gospodinom Feyzullahom Ozcanom, načelnikom oblasti Sandžaktepe, Mustafom Cekom načelnikom oblasti Umraniye, te susret s gospodinom Hamdullahom Arvasom, zamjenik načelnika općine Sandžaktepe.

U svim ovim susretima razgovarano je o raznim mogućnostima saradnje obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i Turske, a ponajprije Behram-begove medrese i Azizi Bajraktar medrese. Ti vidovi saradnje bi uključivali razmjene učenika, profesora i sticanja novih iskustava iz oblasti obrazovanja. Posebno je važna saradnja u oblasti razmjene najboljjh učenika iz BiH i Turske, što bi uveliko pomoglo dadatnom naporu, angažmanu i motivaciji učenika.

Direktor Hatunić se zahvalio na svim prijedlozima, posebno na doprinosima u uspostavljanju veze i bratimljenja dviju medresa. Kazao je da će se u budućnosti okrenuti ka realizaciji ovih projekata, koji su vrlo značajni za našu školu.

Od posjeta obrazovnim institucijama, značajna je ona pobratimskoj medresi Aziz Bayraktar, gdje su se okupljenim učenicima u amfiteatru obratili direktor medrese sa saradnicima, te uputili nekoliko poruka o važnosti uspostavljanja veza među učenicima. Domaćin u ovoj medresi je bio direktor Serkan Ay, sa svojim pomoćnicima.

Uz ovu, delegacija je posjetila i medresu Umraniye Anadolu, koja se nalazi u općini Umraniye i koja broji preko 3.000 učenika. Pred oko 500 učenika, direktor Hatunić je govorio o potrebi učvršćivanju veza između obrazovnih institucija BiH i Turske.

Na kraju obilazaka obrazovnih institucija, posjetili smo i srednju školu za tehniku i industriju, koja je očarala svojom opremljenošću i spremnošću da obrazuje mlade ljude za tehničke i industrijske izazove današnjice.

Bitno je na kraju spomenuti organizacije Ihya der i Zemin vakfi, bez kojih ova saradnja ne bi mogla biti realizirana. S tim u vezi, direktor Hatunić se posebno, u svim susretima, zahvalio predstavnicima ovih organizacija Harunu Budaklaru i Ozcanu Yeniayu, kao i posredniku u umrežavanju škola u Bosni i Hercegovini Mehmedu Fočiću.

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.

(bbm.edu.ba)