U organizaciji Medžlisa IZ-e Srebrenik u petak 20.11. 2015. godine je upriličena promocija knjige “Tesavvuf Bosne u vidicima Fejzulaha Hadžibajrića: Vjerski i kulturni razvoj bosanskih muslimana u prvoj polovini XX stoljeća“.  

Promotor knjige bio je dr. Sead-ef. Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog, koji je istakao strukturalnu složenost i višeslojnost ovog djela. Aspekti pristupa i promatranja ovog djela su bogati horizonti širenja poruka koje se kreću kroz biografski opus i vidike Fejzulaha Hadžibajrića, te kroz prezentaciju kulturnog razvoja bosanskih muslimana. „Ovo je knjiga sa tri naslova. Prvi naslov je tesavvuf Bosne, koji privlači najavom sadržaja koji govore o teoriji i praksi tesavvufa u ovom podnevlju. Drugi naslov je u vidicima Fejzulaha Hadžibajrića najavljuje biografsko iznošenje podatakao jednom alimu šejhu po nekom ustaljenom redu: porijeklo, rođenje, odrastanje, sazrijevanje, osamostaljenje, rad, djela, utjecaj, aktivnosti pred kraj života, smrt… Treći naslov je vjerski i kulturni razvoj bosanskih Muslimana u prvoj polovini XX stoljeća, već nas usmjerava ka jednom stručnom historijskom presjeku koji sadrži praćenje događaja vezanih za jedan narod u konkretno vrijeme i u zadatom prostoru. Tako bi pomislio onaj koji gleda u korice ove knjige, međutim u stvarnosti nije tako… Uzmite i čitajte ovu knjigu, kažem to odmah na početku. Zašto na početku to kažem? Autorovi osvrti nisu jednodimenzionalni, nego široka i duboka zahvatanja koja sadrže i činjenice i njihovu pozadinu zajedno sa intencijama. Tu su društveno-politička zbivanja u BiH i zbivanja u zajednici istovremeno, tu su propisi vjere i duhovna iskustva iste, tu je ralnost koja nije lišena duhovnog pa ni tajanstvenog… Knjiga autora doc.dr. Samira Beglerovića je vrijedan, dragocjen rad, koji obiluje mnoštvom činjenica iz naše bliže povijesti a sve na jednom mjestu, uz napomenu da je ovo jedno od rijetkih analiza društvene  bh stvarnosti u kojoj autor ukazuje na mjesto koje bi trebalo da u njoj ima tesavvuf, tekija i tesavvufske aktivnosti“ između ostalog istakao je dr. Seljubac.

Drugi promotor knjige bio je dr. Orhan Jašić, asistent na Fakultetu islamskih nauka. Jašić je prisutne šire upoznao s polisemijom tesavufa. „Doc.dr. Samir Beglerović ispisuje tekstove o onim učiteljima civilizacije koji su živjeli na našim područjima… Tesavvuf označava nauk, posebnu teološku disciplinu, koji ima osnovni i temeljni zadatak poboljšati ljudsko biće na onom nivou koji je poznat kao mikrokosmos. Najveći džihad je u ljudskim prsima, zbog toga je zadatak tesavvufa prvenstveno da poboljša ljudsku dušu, da je izgradi i samim time da učini ljudsko biće istinskim djelatnikom koji će poboljšavati buduće generacije i civilizacije… U ovoj knjizi autor prikazuje Fejzulahovo odrastanje, intelektualno ali i duhovno, kao i veza sa njegovim učiteljima, ali i također društveni kontekst u kojem se sve to zbivalo… Značaj ovog djela prvenstveno se ogleda u tome što je u njemu sistematizirana historija tesavvufa u BiH u prvoj polovini XX stoljeća. Autor i sam kao učenik dvojice značajnih naših poznavatelja tesavvufa prof.dr. Adnana Silajdžića i akademika Rešida Hafizovića, to više nego i stručno odrađuje, naznačavajući ulogu upravo ovih učitelja koji su osvjedočili povijest i čiji je eho i dan danas prisutan“- istakao je dr. Jašić.

Autor knjige dr. Samir Beglerović je nagovijestio štampanje drugog dijela, odnosno nastavka ove knjige koja će se odnositi na vjerski i kulturni razvoj muslimana u drugoj polovini XX stoljeća.

samirb promocija 150