Džemat Gazi Turali-begove džamije započeo je s aktivnošću zajedničkoga učenja Kur'ana.

Tim povodom u četvrtak 9. aprila ove godine organizirano je predavanje dr. Sead-ef. Seljubca, pomoćnika muftije tuzlanskoga. Dr. Seljubac je govorio o značaju zajedničkoga učenja Kur'ana.
U okviru ove aktivnosti je predviđeno da se formiraju grupe od petnaest učača Kur'ana, koji bi imali obavezu da za sedam dana prouče dva džuza. Tako će petnaest članova svake grupe svake sedmice proučiti cijeli Kur'an. Svakoga četvrtka poslije akšam namaza u Turali-begovoj džamiji učit će se dove od zajedničkih hatmi.

Dr. Seljubac tokom svoga predavanja govorio je o cilju učenja Kur'ana i značaju slijeđenja kur'anskih uputa za vjernike. Naglasio je da vjernici svakodnevno moraju znati da će biti nagrađeni za učenje Kur'ana, imajući u vidu da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao da će “onome ko prouči harf iz Allahove Knjige pripasti za to jedno dobro djelo, a to dobro djelo se uvećava za deset puta, ne kažem da je elif lam mim harf, nego je elif harf, lam je harf i mim je harf.” Istakao je da zajedničko učenje Kur'ana učvršćuje zajedništvo u sretnoj formi ibadeta i izgrađuje osjećaj pripadanja počašćenoj kategoriji – ummetu Muhammeda, a.s.

dr.selj. 4-full