Okrugli sto „Brak, porodica i džemat“, kojeg su u okviru manifestacije „Dani džamija i džemata“ organizirali Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ-e u BiH i Muftijstvo tuzlansko, održan je u srijedu 25. aprila u Tuzli.

Okruglom stolu su prisustvovali muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e u BiH Nusret-ef. Abdibegović, te glavni imami i imami, koordinatorice, muallime i vjeroučiteljice.
Muftija Fazlović je u svome obraćanju kazao da džemat nije samo teritorija koja ima svoje granice, nego je prije svega naša duhovna vrijednost, a jezgre naših džemata su porodice. Veoma je važno da je Islamska zajednica u cjelini, sa svojim upravama i službama, i na nivoima muftijstva i medžlisa, usmjerena u svojoj misiji, te da i u narednom periodu sve snažnije džemat i porodicu postavlja u centar svoje misije, kazao je muftija Fazlović.
Direktor Nusret-ef. Abdibegović je kazao da su naši prethodnici udarili jak temelj džematu kao polaznoj osnovi vjerskog života, a vrijeme u kojem živimo zahtijeva određenu analizu, kao i promjene unutar tog organiziranja. Direktor Abdibegović je upozorio i na sve veću ugroženost brak i porodica.
Jedan od najvećih izazova u funkcionisanju džemata je njegovo jednistvo o čemu je govorio dr. Sead-ef. Seljubac, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovenje Muftijstva tuzlanskog. On je istakao da džemat opstoji na povezanosti njegovih članova s Allahom, dž.š., a da je njegova razjedinjenost uzrokovana slabljenjem ili prekidanjem te veze, istakao je Seljubac.
O ulozi porodice u džematskim aktivnostima govorila je dr. Safija Malkić, stručna saradnica u Odjelu za brak, porodicu i ženski aktivizam Uprave za vjerske poslove. Važno je da roditelji ulažu što više snage i truda kao bi djecu usmjerili na pravi put, a veoma značajnu ulogu imaju i imami i muallimi u mektebima i džematima, istakla je Malkić
Hasiba Saračević, kooridnatorica Odjela za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog, je govorila o važnosti izgradnje čvrste i uspješne bračne i porodične zajednice, te je istakla da porodica ima najznačajniju ulogu u stasavanju i oblikovanju mladog bića, pojedinca, a time i društva.
Naša posebna briga su djeci u Podrinju. Valja nam brinuti i učiniti što je potrebno da svako dijete ima dostojanstveno djetinjstvo i sigurno okruženje koje će doprinijeti da se uspješno nosi sa izazovima odrastanja, kazala je Elma Mustajbašić, koordinatorica za brak i porodicu u Medžlisu Islamske zajednice Zvornik govoreći o uslovima u kojima se školuju i odrastaju djeca u Podrinju.

Moderator ovog okruglog stola bila je Amina Đulović, a tokom diskusije dati su i konkretni prijedlozi i zaključci.

Prije okruglog stola muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je upriličio prijem za direktora Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e u BiH Nusret-ef. Abdibegovića, kao i dr. Safiju Malkić, stručnu saradnicu u Odjelu za brak, porodicu i ženski aktivizam i Bahrudina Čolu, stručnog saradnik u Odjelu džemat, imam i razvoj vjerskog života ove uprave.