Jučer je u prostorijama Rijaseta Islamske zajednice u BiH održano je savjetovanje savjetnika i koordinatora za vjeronauku pri muftijstvima u BiH.

Savjetovanju je prisustvovao direktor Uprave za obrazovanje i nauku prof.dr. Enes Karić, šef Odjela za vjeronauku doc. dr. Nezir Halilović, te savjetnici i koordinatori za vjeronauku pri muftijstvima: mr. Muris Spahić iz Muftijstva banjalučkog, Nurija Kazaferović iz Muftijstva bihaćkog, Dženan Imamović iz Muftijstva goraždanskog, Rijad Delić iz Muftijstva sarajevskog, Haris Husanović iz Muftijstva travničkog, dr. Sead Seljubac iz Muftijstva tuzlanskog i mr. Emina Grabus iz Muftijstva zeničkog.

Nakon učenja ajeta Časnog Kur'ana i najave plana rada, savjetovanje je otvorio direktor Uprave, prof. dr. Enes Karić. 

Direktor Karić je ukazao na strukturu Uprave i značaj vjeronauke u današnjem društvu koje karakteriše sve veća potreba za vjerom. Ukazao je na aktivnosti koje planira realizirati Uprava u okviru Odjela za vjeronauku, kao i na to da je naš jedini i najsigurniji put da učinimo sve kako bi učenicima što više omilili vjeru, te je zamolio za aktivno i otvoreno uključivanje u sva pitanja koja su aktuelna za vjeronauku. 

Nakon toga vođenje savjetovanja je preuzeo doc. dr. Nezir Halilović i u nastavku je razgovarano o sljedećim temama:

1. Certificiranje vjeroučitelja i potrebe za izmjenama i dopunama Pravilnika o vjeroučiteljima (stanje i perspektive)

2. Broj polaznika vjeronauke po muftijstvima i u BiH (stanje i perspektive)

3. Pitanje alternativnog predmeta (stanje i perspektive)

4. Istraživanje o evaluaciji Nastavnih planova i programa Islamske vjeronauke 

5. Najizraženiji problemi u radu vjeroučitelja u aktualnoj školskoj godini

6. Najistaknutiji uspjesi vjeroučitelja u aktualnoj školskoj godini

7. Planovi stručnog usavršavanja vjeroučitelja u 2016.  

8. Priprema za 5. takmičenje iz Vjeronauke na nivou BiH

9. Pripreme za 3. takmičenje iz Sire

10. Razno 

Savjetovanje je proteklo u izuzetno konstruktivnoj atmosferi koja je polučila više zaključaka koji će u okviru vjeronauke biti realizirani u narednom periodu.

(rijaset.islamskazajednica.ba)