Među tim specifičnostima su prava muslimana da izađu na pauzu za vrijeme dnevnog i džume-namaza, za vrijeme iftara, pravo na halal ishranu u javnom i privatnom sektoru. U to spada i pravo na odsustvo za odlazak hadž jednom godišnje, kao i prava na odijevanje u skladu s propisima islama

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u BiH usaglasili su 22. oktobra ove godine u Sarajevu tekst ugovora između Bosne i Hecegovine i IZ-e u BiH. Usaglašeni tekst će biti upućen u dalju proceduru kod obiju ugovornih strana i očekuje se njegovo potpisivanje do kraja 2013. godine.

Mnoga specifična pitanja iz života muslimana u Bosni i Hercegovini nisu do sada bila uređena i ovaj ugovor će popuniti tu prazninu.

Među tim specifičnostima su prava muslimana da izađu na pauzu za vrijeme dnevnog i džume-namaza, za vrijeme iftara, pravo na halal ishranu u javnom i privatnom sektoru. U to spada i pravo na odsustvo za odlazak hadž jednom godišnje, kao i prava na odijevanje u skladu s propisima islama.

Istovrstan ugovor je država Bosna i Hercegovina već potpisala s predstavnicima pravoslavne i katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. 

Komisiju Islamske zajednice u BiH u ovome predmetu čine: muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, predsjednik, i članovi Dževad Hodžić, Ahmet Alibašić i Mensur Karadža.