Deseti muharrem 1435., koji pada danas, u srijedu, 13. novembra, prepoznatljiv je i pod imenima ‘ašura’ i ‘jevmi-ašura’ od arapskog jevm – dan, i ašra – deset. U Desetom muharremu sadržani su: sjećanja na daleku prošlost, sjećanja na Allahove poslanike a.s., na Allahovo opraštanje, i na spas i izbavljenje.

piše: Ishak ef. Alešević

Prema hadisima Allahovog Poslanika a.s. to je dan u kojem je, Allahovom voljom okončano egipatsko robovanje Israelićana, i vođeni Musaom a.s. prešli su Crveno More i našli svoj  spas na Sinaju. Tom prilikom Musa a.s. i njegovi sljedbenici sedždom Allahu Uzvišenom i postom zahvališe se Allahu. Također, dana Desetog muharrema, nakon duge plovidbe uzavrelim morima, naš praotac Nuh a.s., na izmaku snaga, pristade svojom lađom na brdu Džudijj. Nuh a.s. sa sljedbenicima učini sedždu i isposti Dan ašure. (Ahmed, Buhari)

Još se po nekim izvorima spominju, vezano uz Deseti muharrem, oprost Allahov dž.š. Adem a.s. nakon njegovog izgona iz Dženneta, potom povrat vida Jakub a.s., Junus a.s. spas iz utrobe ribe, Jusuf a.s. izbavljenje iz bunara u koji ga braća bjehu bacila, Ejjub a.s. se izliječio od duga i teška bolovanja, Ibrahim a.s. se u ovom danu rodio i u ovom danu vatra u koju ga je bacio Nimrud postade za njega “hladnom i spasonosnom!”(Kur'an), i dr.

U osnovi svega stoje: velika pobožnost, dove za oprost, i potom spuštanje Allahove dž.š. milosti na robove Njegove i davanje oprosta i spasa, pa se ovaj dan tretira i kao: Dan oprosta i spasa. A kako je vezan posebno uz Allahove dž.š. poslanike nazvan je i imenom: ‘Idul-enbija’ – ‘Bajram poslanika’. Za Deseti muharrem Poslanik a.s. će reći i ovo: “Uzrokom je zbog kojeg Allah dž.š. oprašta grijehe iz protekle godine!”(Muslim), misli se svakako male grijehe čovjekove, ali ne i velike, a pogotovo ne one teške koji čovjeka iz vjere izvode! Ovaj oprost znači sapiranje malih grijeha koji se zbog našeg zaborava, nemara, pa i neznanja svakodnevno u obilju čine i njihovo crnilo poput prašine taloži se u čovjeku a da ga on ni svjestan nije?! Muhammed a.s. i ashabi Deseti muharrem imali su kao prvi post ummeta Muhammed a.s., prije nego što je bila objavljena naredba za post Ramazana, Poslanik a.s. izreče: “Ko hoće neka ga posti, a ko neće, neka ga ne posti!”(Buhari, Muslim) Još je poručio da se uz deseti muharrema isposti i deveti muharrem, “ili dan poslije” (Ahmed), tj. jedanaesti muharrem. Osim toga što ovaj post ima karakter davnašnjeg posta Arapa još “iz vremena džahilijjeta” (Buhari, Muslim), on je i najpreporučeniji post za kojeg je on rekao ” to je najvrijedniji post poslije posta Ramazana” (Muslim). Ašura post spada u onu vrstu posta koju zajedno sa postom tri dana u svakom mjesecu Poslanik a.s. nije propuštao. (Nesai)

U znak sjećanja na ranije Allahove dž.š. poslanike, na Allahovu milost i oprost, a slijedeći sunnet Resulullaha a.s., oni koji žele i u mogućnosti su, postit će 12. i 13. novembra, 2013. godine, 09. i 10. muharrema, 1435. Širom islamskog svijeta poznata je i ašura, u nas se kaže i hašura, lijep običaj spravljanja slatke, guste čorbe, kojom se postači u ove dane omrse i donose salevate na Nuh a.s., na Musaa a.s., na ostale poslanike i na posljednjeg Poslanika i Miljenika Muhammed a.s.

(www.rijaset.ba)