U četvrtak, 14. marta ove godine, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović primio je Salkana Delića i učesnike projekta prepisa Kur'ana na Brajevo pismo. U Bosni i Hercegovini postoji prepis prevoda Kur’ana na bosanski jezik na Brajevom pismu.

Profesor islamske vjeronauke Salkan Delić od rođenja je slijep. Završio je Behram-begovu medresu i Islamski pedagoški fakultet u Zenici. Inicijator je i u najvećoj mjeri realizator ovog vrijednog posla. U tome mu je pomogla i grupa imama medžlisa Tuzla i Srebrenik Nihad-ef. Ibrišević, Safet-ef. Esmić, hfz. Eldar-ef. Ćatibušić, Alija-ef. Mehmedović, Semir-ef. Bećirović i mr. Mirsad-ef. Djedović i Šemso Zakomac.

Mutija Fazlović se posebno zahvalio Salkanu Deliću na uloženom trudu na ovom planu, ali i na entuzijazmu i pregnućima koja pokazuje u svakodnevnom životu. Naglasio je važnu ulogu imamima koji su mu bili podrška na putu rješavanja za njega veoma važnog pitanja, učenja Kur'an Časnog te njihovu spremnost da učestvuju u daljoj fazi ovog projekta.

Prijemu je prisustvovao rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog dr. Mensur Husić.