Početkom mjeseca jula 2021. godine, završena je žetva pšenice na vakufskim parcelama u Janji. Pogodno vrijeme kao i stručni nadzor i blagovremeno tretiranje usjeva je rezultiralo odličnim prinosima.

Pšenica je predata u Mlin Pavlović, sa kojim MIZ Janja sarađuje već nekoliko godina.

MIZ Janja izrazio je zahvalnost OPZ “Agrofarmer” sa P.O. za stručni nadzor, kao i uposlenicima i članovima Izvršnog odbora Medžlisa pri realizaciji svih aktivnosti. U projekat unaprjeđenja vakufske imovine na području MIZ Janja uključeni su svi uposlenici i članovi Izvršnog odbora.

Projekt unaprjeđenja vakufske imovine pokrenut je u Janji prije sedam godina, kako bi se na najbolji način iskoristila vakufska imovina i unaprijedio rad Medžlisa. Kao rezultat ovog projekta je činjenica da danas nema neobrađene vakufske parcele u Janji, što je poseban motiv za nova uvakufljenja. U toku je procedura za uvakufljenje tri parcele u Janji.

Sredstva koja se na ovaj način obezbijede služe za finansiranje rada Medžlisa, održavanje objekata i mezarja -harema, redovnu isplatu svih obaveza prema drugim licima, kao i nova ulaganja.