Sa područja Medžlisa Islamske zajednice Zvornik na hadž ove godine putuje dvadeset hadžija

Na prostoru šehidskog turbeta u Mahmutovićima u nedjelju 21. augusta ove godine proučena je ikrar dova za njih.

Imami Medžlisa Islamske zajednice Zvornik izveli su program, a dovi su prisustvovali hadžije, njihove porodice i džematlije.

Savjete hadžijama koji putuju u Meku i Medinu uputio je Ševko-ef. Sulejmanović, profesor Behram-begove medrese u Tuzli.