U okviru Kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije 12. juna u amfiteatru Behram-begove medrese u Tuzli bit će održan kolokvij “Život i djelo šejha Mehmed-ef. Hafizovića (1957-1994)” povodom 30 godina od šehadeta.

Na skupu će se obratiti muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, a učesnici će biti dr. Sead-ef. Seljubac, dr. Mevludin Hasanović i Dževad Gušić.

Kolokvij će početi u 18.30 sati.

Šejh Mehmed-ef. Hafizović rođen je 13. januara 1957. godine u Potočarima kod Srebrenice. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1978. godine. Obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u Malom Zvorniku i bio glavni imam za valjevsko-kolubarsko-užički kraj.

Početkom agresije na BiH više od mjesec dana ostao je sa svojim džematom pod izuzetno teškim uvjetima. Aktivno se s oružjem na prvim borbenim linijama uključio u odbranu domovine. Imenovan je pomoćnikom komandanta za moral u Prvoj podrinjskoj muslimanskoj brigadi, a potom savjetnikom za vjerska pitanja u istoj brigadi. Kasnije je u sastavu ove jedinice osnovan odred s nazivom “Šejh Hasan Kaimija” i Mehmed efendija postavljen je za emira.

Šejh Mehmed-ef. Hafizović bio je osvjedočeni borac za domovinu, koji je svoja uvjerenja na kraju krunisao šehidskom smrću.

U ponedjeljak 2. maja 1994. godine, oko 11.00 sati, na teritoriji Han Pijeska, šejh Hafizović je na novozaposjednutim linijama jednom nogom stao na minu koja mu je raznijela nogu. Prema svjedočenju saboraca, uzviknuo je: Allahu ekber! i pao na zemlju, čime je aktivirao i drugu minu.

Mezar bosanskog šehida Mehmed-ef. Hafizovića nalazi se u haremu “Kula” u Tuzli.

Tezkiretnamom je ime Mehmed-ef. Hafizovića uvršteno u kategoriju osoba koje su dale regionalni doprinos, ostavile utjecaj na širem geografskom području, muftiluku ili više medžlisa, bilo da je riječ o nauci vjere, primjernom i uglednom življenju islama ili u jačanju organizacijske strukture i institucija Islamske zajednice.