„I reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“  (Et-Tevba: 105).

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah voli onoga koji – kad radi jedan posao – uradi ga temeljito, čestito.” (Ibn Hibban i Taberani)

Svako od nas na ovaj svijet došao je sa darom i sposobnošću koja se ističe među njegovim drugim sposobnostima, a ponekad ga ta sposobnost ističe među drugim ljudima.  Islam je, kažemo to često, savršena vjera. Ne bi li onda trebalo i da su oni koji je slijede „savršeni“?, ili barem „najbolji Ummet“ kako ih Kur'an oslovljava?

Perfektnost se od muslimana  traži u svim njegovim djelovanjima: u onima prema Bogu (namaz, post, hadždž) i u onima prema svijetu koji ga okružuje, a posebno u onom čime se on bavi. Savršenstvo u onom čime se bavimo postiže se isključivo ljubavlju prema onom što radimo, temeljitošću u poslu, te stalnom nadogradnjom u intelektualnom i stručnom smislu. Kada abdest uzimaš, čini to temeljito i perfektno. Kada klanjaš isto tako. Kada spremaš ispit – spremi ga perfektno i temeljito – jer je perfekcija od Islama. I svaki svoj radni zadatak izvrši na način kao da ti od njega ovisi isplata cjelokupnog rada. Ukoliko ti ponestane volje – prouči euzu i bismillu.

Bilo da je u pitanju posao od kojeg živiš, ili hobi kojeg voliš – trudi se da se u njima ispneš do „levela“ prepoznatljivosti bez obzira na to kako društvena stvarnost valorizirala to što radiš. Doći će vrijeme kada će svaka aktivnost, mala ili velika biti tražena i popularna. Neka te ne obeshrabri to ako sada nije.