U četvrtak, 2.2.2023. godine JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama posjetio je direktor JU Specijalna biblioteka Behram-beg Admir Muratović.
Tom prilikom direktor Muratović je održao predavanje korisnicima JU CROPS o važnosti knjige, odnosno pisane riječi i njene kulturne, materijalne i društvene vrijednosti. Ljudi čitaju knjige dok prolaze kroz životnu fazu školovanja jer je u toj fazi čitanje pod “obavezom” kao lektira ili diplomski rad. Druženje sa knjigom kako je to istakao direktor JU Specijalna biblioteka Behram-beg Admir Muratović je izuzetno važna jer knjiga otvara maštu i nove horizonte, a također je i prenosilac znanja na jedinstven i suptilan način.
Na kraju druženja direktor JU CROPS Mevludin Joldić se zahvalio na ovoj posjeti, podršci koju CROPS-u pruža JU Specijalna biblioteka Behram-beg. Biblioteka, te donaciji od preko stotinu knjiga.