Behram-begova medresa je u subotu 9. oktobra 2021. godine obilježila Dan vakifa, dan kad se u ovoj školi ukazuje na značaj vakufa i vakifa. 

Dr. Mensur-ef. Husić, izaslanik muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića, čestitao je vakifima, te je govorio o historijatu osnivanja i razvoja medresa, kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini. Posebno je istakao značaj i važnost vakifa utemeljitelja medresa ali i vakifa koji u današnjem vremenu pomažu njihov rad i razvoj.

O radu Medrese u protekloj školskoj godini, posebno istakavši uspjehe njenih učenika i profesora, govorio je direktor dr. Ahmed Hatunić. Istakao je kako se planovi ove škole za naredni period najviše tiču kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa.

Povodom Dana vakifa Behram-begove medrese uručene su vakufname novim vakifima.