U organizaciji Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog i medžlisa Brčko, Kalesija i Gračanica tokom mjeseca marta održana je edukacija za koordinatore i najaktivnije članove Mreže mladih. Tema jednodnevne edukacije bila je „Interaktivni pristup u radu s mladima“ a edukator je bio Valdet Peštalić, trener/konsultant.

Savremeni način života i dinamično okruženje u kome živimo iziskuje novi pristup u radu s mladima, kaže Peštalić, naglašavajući da je važno da Islamska zajednica kroz Mrežu mladih ponudi inovativne i zanimljive projekte i aktivnosti koji će biti adekvatni potrebama i problemima mladih.

„Interaktivni pristup u radu s mladima daje odlične rezultate i neophodna je kontinuirana edukacija koordinatora Mreže mladih kako bi usvojili neophodna znanja, vještine i tehnike u radu s mladima. Kroz seriju seminara koje smo imali za koordinatore Mreže mladih unaprijedili smo njihova znanja i vještine te im ponudili konkretne metode i alate koje će koristiti prilikom pripreme i implementacije projekata i aktivnosti za mlade“, ističe Peštalić.

Edukacija prve grupe upriličena je u Brčkom, 9. marta 2022. godine, a obuhvatila je koordinatore i članove Mreže mladih Brčko, Bijeljina, Gradačac, Orašje, Tuzla i Živinice. Domaćinu su bili glavni imam dr. Mustafa-ef. Gobeljić i koordinator Asmir-ef. Bekrić.

Svaka država, zajednica ili društvo koji imaju odgovoran i ozbiljan odnos spram vlastite budućnosti, s posebnom pažnjom i senzibilitetom će se odnositi spram zahtjeva i potreba mladih ljudi. To prije svega podrazumijeva brigu o kvalitetnom obrazovanju i odgoju mladih naraštaja, u što bi trebali biti uključeni svi društvrni činioci i faktori od porodice, preko medija, institucija kulture i obrazovanja, vjerskih institucija, stav je glavnog imama dr. Gobeljića.

„Islamska zajednica, kao vjerska i duhovna institucija Bošnjaka, prepoznala je dio svoje odgovornosti u ovom važnom procesu koji ima univerzalnu i neistrošivu vrijednost. U tom smislu, nedavni seminar za članove Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog, koji je održan u Brčkom, istinsko je osvježenje na putu pripremanja mladih za izazove koji su pred njima. Fenomen umijeća komuniciranja, vječiti je izazov i realna potreba ljudi u svim periodima ljudske povijesti. Metode i sredstva komuniciranja se mogu mijenjati, ali ideal lijepog i uspješnog komuniciranja ostaje. O ovim i drugim važnim temama i izazovima, mladi su mogli više da nauče i saznaju na ovom seminaru u Brčkom“, ističe dr. Gobeljić.

Edukacija druge grupe upriličena je u Kalesiji, 14. marta 2022. godine, a obuhvatila je koordinatore i članove Mreže mladih Kalesija, Bratunac, Čelić, Janja, Gornja Tuzla, Kladanj, Srebrenica, Teočak, Vlasenica i Zvornik. Domaćini su bili glavni imam Muharem-ef. Mešanović i koordinatori Damir-ef. Požegić i Muamer-ef. Bukvarević.

Glavni imam Mešanović zahvalio je Muftijstvu tuzlanskom na ukazanom povjerenju da ovaj medžlis bude domaćin edukacije. Na radionici u Kalesiji učestvovala je i Šerifa Buševac iz Kladnja.

„Smatram da su sve ove teme od iznimnog značaja za nas mlade, edukativnog su karaktera i pomažu pri izgrađivanju naših ličnosti, jačanju vlastitih kvaliteta, razmišljanje izvan uobičajenih parametara, pronalaženja originalnih i inovativnih rješenja. Naučili smo da radom i trudom možemo ostvariti svoje ciljeve. Cilj ove edukacije podrazumijeva i poticanje mladih na građansku i društvenu odgovornost. Također mreža mladih nam omogućava izgradnju mreže lidera koji će kroz svoje profesije u dogledno vrijeme biti prepoznati kao pošteni i čestiti ljudi koji se vode načelima vjere i univerzalnim islamskim vrijednostima“, kazala je Buševac.

Edukacija treće grupe upriličena je u Gračanici, 16. marta 2022. godine, a obuhvatila je koordinatore i članove Mreže mladih Gračanica, Banovići, Puračić, Srebrenik i Modriča. Domaćini su bili glavni imam Smajo-ef. Mustafić i koordinator mr. Abdulah-ef. Husić.

„Mreža mladih je jedan od najznačajnih projekata ove generacije i raduje me kada vidim da je projekat ovako lijepo prihvaćen kod mladih. Ova edukacija i radionica još jedanput je pokazala koliku snagu Zajednica ima u mladima. Vjerujem da su se okoristili brojnim savjetima i da će te savjete prenijeti i ostalim članovima Mreže mladih u svojim medžlisima“, poručio je glavni imam Mustafić.

I koordinator Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog hafiz Abdullah Kapo, smatra da je ova edukacija bila jako korisna i produktivna.

„Zahvaljujem se gospodinu Valdetu Peštaliću na sjajnoj atmosferi koja je vladala na seminarima, a posebno glavnim imamima i kolegama koordinatorima Mreže mladih na toplini dočeka i izuzetnoj organizaciji“, poručuje Kapo.