U ovim oktobarskim danima Behram-begova medresa u Tuzli obilježava 390. godina od svog prvog pominjanja u historijskim relevantnim dokumentima.

Behram-begova medresa se prvi puta spominje u historijskim dokumentima 1626. godine. Od tada do danas proteklo je 390 godina. U tom vremenu Behram-begova medresa je kontinuirano, radila sve do završetka Drugog svjetskog rata kada je prestala s radom 15. januara 1949. godine. Naredbama tadašnjih vlasti Behram-begova medresa je, zajedno sa svim drugim okružnim i regionalnim medresama u Bosni i Hercegovini, zatvorena. Taj period mirovanja rada trajao je 44 godine. U tom vremenu gotovo svi pisani i materijalni tragovi o njoj su nestali, a čak je i zgrada, u kojoj je radila do 1949. godine, srušena 1974. godine. Ostao je samo portal, koji je danas jedan od simbola Tuzle.

Behram-begova medresa je ponovo počela sa radom 6. oktobra 1993. godine.

Danas Behram-begova medresa ima 518 učenika i učenica raspoređenih u 16 odjeljenja. Zauzima zapaženu poziciju u sistemu obrazovanja Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Jedna je od šest medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

U nastavnim planovima i programima izučavaju se vjerski predmeti, predmeti društvenog, jezičkog, prirodno-matematičkog i multidisciplinarnog područja.

U medresi se posebna pažnja posvećuje odgojnom radu sa učenicima.

Ovih dana nizom manifestacija Behram-begova medresa obilježava vrijedan jubilej, 390 godina svoga rada.