Hvala Allahu Uzvišenom, Kome se obraćamo i od Koga pomoć i zaštitu tražimo, moleći Ga da nas uputi na pravi put.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na sve poslanike i vjerovjesnike, svjetionike dobra i uzore svih generacija ljudskoga roda, koji su ljudima pokazali istinu i bili primjer ustrajnosti u činjenju dobra, odgovornosti naspram Gospodara svih svjetova, samih sebe i drugih ljudi.

Neka su Allahovi blagoslovi i mir na posljednjega, pečata svih poslaničkih misija i donositelja konačne upute ljudima Muhammeda, koji je najbolji primjer pokornosti, ustrajnosti i ispunjenja emaneta koji su mu povjereni.

Neka je Uzvišeni zadovoljan sa prvim muslimanima, ashabima, časnom porodicom Vjerovjesnika, šehidima bosanskim svake generacije i vremena koji su u ispunjenju svoje obaveze položili živote za opstanak naše zemlje.

Neka je Uzvišeni zadovoljan sa svima onima koji riječima i djelima svjedoče najveću istinu oba svijeta koja glasi: “Samo je Allah Bog i Muhammed, a.s., je Njegov rob i poslanik.”

Poštovana braćo i sestre,

danas je 4. dan mjeseca džumadel-uhra 1443. godine po Hidžri ili 7. januar 2022. godine po gregorijanskom kalendaru.

U protekloj sedmici je iza nas ostalo još jedno vremensko razdoblje a počelo drugo, novo, s planovima i nadama, novim željama i potrebama, izazovima i poteškoćama, što je sastavni dio života čovječanstva od njegovih početaka do kraja svijeta. Svako vremensko razdoblje, bilo da se radi o smjeni dana i noći, sedmice, mjeseca, godine ili desetljeća, prilika su za analizu onoga što je čovjek uradio i za što se pripremio, čemu nas poziva časni Kur'an riječima: (…) i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio.

Ovih dana obilježavaju se vjerski praznici sljedbenika Knjige (ehlul-kitab) s kojima dijelimo ovu zemlju, mjesto stanovanja i cjelokupnu planetu. Prema njima i praznicima koji im pripadaju dužni smo iskazati ljudsko i vjerničko poštovanje, što je sastavni dio etike vjere islama koja nas poziva da s njima na najljepši način raspravljamo i razgovaramo. S druge strane, dužni smo biti svjesni sebe i svoga identiteta sa svim njegovim raznolikostima i vrstama u vjerskom, nacionalnom, kulturološkom i običajnom smislu, jasno prepoznavajući šta pripada nama a šta drugima, a šta je zajedničko svima nama kao stanovnicima domovine i planete Zemlje.

Šta to praktično znači? To znači da vrijednosti naše vjere i njihove izdanke trebamo budno čuvati i poštovati, njegujući svakodnevno kod sebe i svojih najbližih osjećaj pripadnosti okrilju koji pruža vjera i vrijednostima koje ona isijava, ne dovodeći pri tome nikada u pitanje prava drugih da misle drugačije ili da pripadaju nekom drugom svjetonazoru. Odnos prema onima koji drugačije vjeruju ili nikako ne vjeruju jednostavno se očituje u kur'anskom ajetu sure Kafirun u kome se kaže: Vama vaša a meni moja vjera, a što nas udaljava od bilo kakve prisile ili netolerancije u vjerovanju, jer da je Uzvišeni želio, svi ljudi bi pripadali samo jednoj vjeri i na isti način bi vjerovali.

A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti. (Hud, 114)

Vrijednosti i poruke vjere nas podučavaju da dostojanstveno, ustrajno i odgovorno brinemo o sebi, svojoj porodici, društvu i okolini u kojoj živimo. Vjerovatno je najveća sadaka i dobročinstvo upravo u tome da radimo ono što smo obavezni raditi te da povjerene emanete na dostojan način ispunjavamo u našim svakodnevnim ulogama roditelja, sinova i kćeri, učitelja, ljekara, poduzetnika ili lidera ove zemlje.

Briga o sebi, poštovanje svih svojih vrijednosti i uvjerenja, izvršavanje svih emaneta i obaveza garantuju nam uspjeh i smirenost na ovom i na drugome svijetu, bez obzira na poteškoće ili opasnosti koje nas na našem životnom putu očekuju. Neće nam naškoditi onaj ko je u zabludi, ko je na krivom putu, ali pod jednim uvjetom koji podrazumijeva da smo mi sami na pravome putu, putu istine, pravde i dobročinstva.

O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili. (El-Maide, 105)

Briga o sebi koja je sadržana u ovom ajetu podrazumijeva da čovjek čini ono što je dozvoljeno i dobro, da je udaljen od svega onoga što je zlo i zabranjeno te da u okvirima svojih uloga, sposobnosti i odgovornosti naređuje dobro a odvraća od zla. Za postizanje spasa od svega i svakoga ko bi nam mogao nauditi nije dovoljno samo biti dobar, već je potrebno dobro širiti i za dobro se zalagati u svemu onome što radimo i činimo, svakako u okvirima naših mogućnosti i nadležnosti. Oni koji su nekome nadređeni ili vode određene skupine ljudi, noseći tako dio odgovornosti za naše sveukupno stanje, ne smiju zaboraviti da nije dovoljno biti dobar sam po sebi, u svojoj kući i porodici, već je potrebno biti musliman, pokoran Bogu, biti dobar i čestit i van svoje kuće, na radnome mjestu, u svojoj životnoj ulozi i u svakome trenutku kada se na čovjeku treba prepoznati vjera i svjetlo vrijednosti i vrlina koju ona isijava. Upravo je imperativ savjetovanja dobra i odvraćanje od zla ustvari društvena manifestacija naše vjere i moralnosti, što je nužno potrebno za spas i sreću zajednica u kojima čovjek kao društveno biće mora živjeti.

Allahov Poslanik u poznatom hadisu koji bilježe Buhari i Muslim govori o ljudskoj odgovornosti poredeći je s odgovornošću pastira koji budno i otvorenih očiju bdije nad svojim stadom: “Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Vladar je pastir i odgovoran je za svoje stado, čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za nju, žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado, sluga je pastir u imetku svoga gospodara i odgovoran je za njega. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.”

Put uspjeha čovjeka na ovome i budućem svijetu protkan je ispunjenjem emaneta i obaveza koje je preuzeo i dostojno ih izvršio u svome životu na ovome svijetu. Svoje uloge treba prihvatati hrabro i dostojanstveno, s dubokim uvjerenjem u uspjeh i Božiju pomoć, siguran u pozitivan ishod svih stvari. Na tome putu musliman, dobri čovjek, nikada se ne smije predati i nikada ne treba posustati. Allahovi poslanici zaključno sa Muhammedom, s.a.v.s., najbolji su primjeri upornosti i ustrajnosti u istini i dobročinstvu.

Briga o sebi znači zauzeti svoje mjesto i ulogu u društvu, biti ono što čovjek stvarno jeste u pravom smislu te riječi. Ona znači da se nikada ne predajemo i ne posustajemo kada smo na pravome putu – putu dobročinstva i istine. Biti poput pastira u svome stadu znači da u društvu budemo predvodnici dobrih stvari i postupaka, da se ne sklanjamo u zadnje redove i na margine zbivanja kako smo to činili desetinama godina ranije, radeći za interese drugih, nesvjesni sebe i pod tuđim zastavama. Pomozimo, uz Božiju pomoć, svoju zemlju i narod, vlastitim rukama i vlastitim postupcima koji će omogućiti da pravda i dobro opstoji i da se širi, a da se zlu i nepravdi zatvore sva vrata opstanka i vladanja.

Molimo Uzvišenoga da nas učini istinskim baštincima dobra koji bdiju nad svim svojim odgovornostima, koji su pošteni i neporočni, a koji u isto vrijeme od svih drugih za koje su odgovorni traže poštenje, pravednost, istinu i dobročinstvo, što spašava čovjeka od gubitka i gubitništva na ovome i budućem svijetu, a što je poruka i poznate sure El-Asr:

Tako mi vremena –  čovjek, doista, gubi,

samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Gospodaru naš, molimo Te u ovom odabranom danu da podariš bolesnima zdravlje,

nevoljnicima utočište, siromašnima opskrbu, zalutalima sa Tvoga puta svjetlo upute,

našim mladim generacijama moralnost i snagu da uspiju u svojim ispravnim nakanama,

našim predstavnicma mudrost, poštenje i odgovornost,

našoj domovini Bosni i Hercegovini mir, stabilnost i prosperitet,

šehidima obilne nagrade u perivojima dženetskim.

Gospodaru naš, ne ostavi nam ni jedan grijeh a da ga ne oprostiš,

niti jednu brigu a da je ne otkloniš,

niti jednu želju i potrebu s kojom si Ti zadovoljan a da je ne ispuniš, o Ti, od svih milosnih Najmilostiviji!

Uputi nas pravim putem, Gospodaru!

Amin, ja rabbel alemin!


dr. Ahmed-ef. Hatunić
Džamija Behram-begove medrese,
7. 1. 2021. godine