U periodu od 4. do 6. januara 2022. godine uspješno je realizirana edukacija iz osnovnog seminara AVP-a (Projekat alternative nasilju) u prostorijama JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj.

Priliku da učestvovuju u ovom programu imalo je 20 korisnika CROPS-a, a edukaciju su vodili AVP treneri Amir Hodžić, Rijad Šestan i Anela Osmić.

AVP radionice nastoje pomoći ljudima u ličnom rastu i promjeni, te imaju cilj poticanje pojedinca na preuzimanje odgovornosti za sebe i posljedice svog ponašanja.

U realizaciji ove edukacije su učestvavali Mreža mladih Muftijstva tuzlanskog i JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Po završetku trodnevne edukacije svim korisnicima su dodjeljeni certifikati o ospješno završenoj edukaciji osnovnog seminara Projekta alternative nasilju od strane koordnatora Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog hafiz prof. Abdulah Kapo koji se obratio učesnicima i uputio prigodnu poruku.

Tim povodom direktor JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Mevludin Joldić je dodijelio zahvalnice trenerima i zahvalio Muftijstvu tuzlanskom i koordinatoru Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog za ideju i realizaciju istaknutog projekta.