U utorak 9. oktobra 2018. godine Institut za društvena i religijska istraživanja je posjetio direktor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Kemal Nurkić.

Sa direktorom Instituta dr. Šefkom Sulejmanovićem razgovarao je o budućoj saradnji ove dvije ustanove.
Ovo je ujedno bila i prva posjeta novog direktora Zavoda jednoj instituciji na području Tuzlanskog kantona.