U Behram-begovoj medresi u Tuzli premijerno je izvedena drama Nijaza Alispahića Zmaj od Bosne.

Predstava je izvedena povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a izveli su je članovi Dramskog studija Medrese, u režiji profesorice Emine Hatunić.

U drami su glumili: Mustafa Jukan, Tarik Husić, Sulejman Huseinović, Davud Hasanspahić, Haso Imširović, Amina Alibašić, Ahmed Ibišević, Mahir Mujić, Azur Muratović, Abdulah Mušić, Tarik Šeljmo, Lejla Efendić, Manar Devedžić, Ibrahim Mujdžić, Srđan Hodžić, Fatima Mustafić, Amina Smajlović i Lamija Baćevac.

Drama je historijski i književni prikaz prilika u doba Husein-kapetana Gradaščevića i govori o borbi za slobodu i nezavisnost u vrijeme kada je ova borba bila osuđena na neuspjeh. Ipak, lik i ime Zmaja od Bosne uvijek su plijenili pažnju književnika, te je o ovom bosanskom junaku nastalo mnogo pjesama, drama, romana i kazivanja.