U četvrtak, 28. februara 2019. godine, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja dr. Šefko Sulejmanović posjetio je Behram-begovu medresu.
Tokom posjete upriličen je susret sa direktorom Medrese mr. Ahmed-ef. Hatunićem i njegovim pomoćnicima dr. Mensurom Husićem i prof. Mehmedalijom Čandićem.
Razgovarano je o budućoj saradnji ovih dvaju ustanova.
Susretu su prisustvovali i sekretari ovih ustanova, Sevret Mehmedćehajić i Emir Šečić.